Modernizace infrastruktury v Žatci

Severočeská vodárenská společnost zahájí výměnu vodovodu a kanalizace v ulicích Elišky Krásnohorské a Svatopluka Čecha v Žatci. Důvodem je poškozená kanalizace z roku 1978. Zastaralé úseky vodovodu z roku 1955 se budou vyměňovat kolem budovy obchodní akademie.

Vodovodní řady se při rekonstrukci odstaví. Vodohospodáři zajistí zásobování pro přibližně 170 napojených obyvatel provizorním povrchovým vodovodem. Hotovo by mělo být do konce roku.

SVS letos investuje do vodohospodářských staveb  1,32 miliardy korun. Mezi strategické projekty patří například rekonstrukce úpravny vody v Holedeči, kde společnost v roce 2018 proinvestuje 60 milionů korun či rekonstrukce přivaděče v Mostě Chanově – Želenici, která bude stát víc než 59 milionů.

Zvlášť významná byla pro SVS druhá polovina dubna. Během ní se uskutečnila klíčová valná hromada akcionářů z řad severočeských obcí a měst, na které drtivá většina z nich odsouhlasila nový model fungování. Municipality tak budou mít od ledna 2019 nad vodárenstvím v regionu lepší kontrolu.

V novém vodárenském systému budou fungovat tři společnosti. SVS jako vlastník vodohospodářského majetku a majitel provozovatele, SčVK jako provozovatel ve 100% vlastnictví SVS, SčS, servisní společnost, v níž bude mít SVS prostřednictvím SčVK ovládající majoritní podíl 75 % a podíl 25 % bude dle dohody nabídnut k odkupu společnosti Veolia. Ta bude servisní společnost manažersky řídit a ponese plnou odpovědnost za její fungování a výsledky do roku 2030.

Ilustrační foto 

Scroll to Top