VaK Hradec Králové v roce 2018 proinvestují 205 milionů

Hradecké vodárny letos opět zrealizují několik významných staveb. K největším z nich bude patřit úprava stávajících sítí ve Smiřicích za více než 33 milionů korun. Další rozsáhlou akcí bude výstavba retenční stoky u sportovního stadionu, která si vyžádá investici v podobné výši jako sítě ve Smiřicích.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové jsou společností, která zajišťuje komplex činností souvisejících s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním obcí a čištěním odpadních vod. Působí především v okrese Hradec Králové a zasahuje do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov. Dnes vodárny vlastní a spravují vodovodní sítě v délce 1 316 kilometrů včetně 33 817 odbočení pro přípojky, díky kterým je zásobeno pitnou vodou 160 302 obyvatel. V oblasti kanalizací vlastní 520 kilometrů stok a 20 511 odboček pro přípojky.

Scroll to Top