Zastupitelé Zlínského kraje schválili podporu vodohospodářským projektům

Krajští zastupitelé ve Zlíně odsouhlasili finanční podporu programům, které budou zacílené na zmírnění následků sucha v lesích. Další dotace je pak určena k odkanalizování, čištění odpadních vod a rekonstrukci či intenzifikaci čistírny odpadních vod pro obce v povodí nad vodárenskými nádržemi. Jedná se o Provodov, Hostětín a Držkovou.

Podle radní pro životní prostředí a zemědělství Margity Balaštíkové využije Provodov dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod a kanalizace, Hostětín na intenzifikaci čistírny odpadních vod a Držková na vydání společného povolení na odkanalizování obce. Zastupitelé také schválili dotace na zmírnění následků sucha v lesích. V tomto případě rozdělí mezi 55 žadatelů 3 316 400 korun na hubení a monitoring lýkožrouta smrkového. Dalších 5 287 500 korun rozdělí 23 žadatelům na usměrňování odtoku a vsakování vody u lesních cest. Na vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků byla dotace přidělena 25 žadatelům ve výši 634 300 korun.

Lesy ve střední Evropě poškozují dlouhodobé výkyvy teplot. V těch, které spravují Lesy ČR, se loni vytěžilo sedmkrát víc dříví poškozeného suchem a dalšími vlivy než před 20 lety. Důsledky klimatických změn dlouhodobě řeší všichni vlastníci a správci lesů, ale také například Vojenské lesy a statky ČR.

„Libavá je ze všech oblastí, které spravujeme, nejpostiženější. Za posledních sedm let zde zalesňované plochy stouply na pětinásobek. Naší prioritou je obnova v co nejkratším termínu a následná výchova porostů lesních dřevin, které stabilizují tuto lokalitu. Investujeme na Libavé 16 milionů do výstavby malých vodních děl, především nádrží a rybníků. Ty zadrží v lokalitě více vody,“ uvedl například v dubnu výrobní náměstek VLS Libor Strak.

Ilustrační foto 

Scroll to Top