SmVaK Ostrava pracují na provizorních dodávkách pitné vody pro Píšť na Hlučínsku

Píšť potřebuje více vody. Obec na Hlučínsku dnes patří z hlediska zásobování k nejpostiženějším v Moravskoslezském kraji. Vodu jí dovážejí cisterny z okolních obcí. Podle Ondřeje Šenkyříka z místní základní organizace při Českém svazu chovatelů obyvatelé Píště spolupracují, jsou si vědomi aktuální situace a s nejcennější surovinou zacházejí šetrně.

„Hospodářským zvířatům se musí dát napít, tam žádná omezení být nemohou. Opatření se týkají pouze chovatelů vodní drůbeže, pokud ji nechovají na přírodních tocích. Určitá omezení platí například při napouštění různých bazénků pro drůbež a podobně,“ informoval Moravskoslezský deník Ondřej Šenkyřík.

Aktuální stav berou v potaz i fotbalové oddíly spadající pod píšťskou Slavii. „Pokud hovoříme o pitné vodě, doporučujeme klubům, aby očistu po zápase urychlili. Nejde o nic dramatického, ale pokoušíme se s vodou šetřit,“ komentoval předseda Slavie a radní obce Daniel Šebestík. Fotbalisté používají na závlahu povrchovou vodu ze studny. „Samozřejmě vody je méně a v budoucnu tomu nejspíš nebude jinak. Pociťujeme to na závlaze trávníku. Dříve jsme mohli zavlažovat dvakrát denně ráno a večer. Teď už to jde pouze jednou za den. Voda by se nestačila doplnit,“ dodal Šebestík.

Jednu dobu to vypadalo, že Píšť propojí vodovodní síť se sítí Krzyzanowic v obci Owsiszcze. Nyní je však pravděpodobnější řešení v podobě propojení se sousední Vřesinou. „Do Píště naše společnost vodu nedodává. V současnosti s obcí ale intenzivně pracujeme na provizorním řešení, díky němuž se bude obec moci připojit na náš páteřní distribuční systém ve Vřesině. Vodu by měl do Píště přivádět takzvaný suchovod, který bude zřejmě vybudován během května. Měřit má 2300 metrů. V delším časovém horizontu se připravuje stabilní připojení na dodávky ze systému SmVaK,“ doplnil mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Scroll to Top