Přibyslav musí zkombinovat výstavbu silnice a kanalizace

Dvě významné stavební akce čekají v roce 2018 Přibyslav. Musí je sladit a minimalizovat dopravní komplikace a omezení veřejného života. Podle starosty Martina Kamaráda v současnosti probíhají intenzivní jednání zainteresovaných stran. Jedná se o opravu silnice první třídy číslo 19, jež proběhne v režii Ředitelství a dálnic, a stavbu kanalizace Dobrá – Keřkov, která je vynucena naplněním požadavků na čištění odpadních vod. Informoval o tom Deník. 

„V souvislosti s opravou silnice 19 řešíme nejen přístupnost jednotlivých částí města, skládky či firem, ale i zajištění tradiční přibyslavské pouti, Mlékárenského dne či Pyrocaru,“ podotkl starosta Přibyslavi Martina Kamarád. Podle něj bude velkou výzvou zajistit tradiční svatojánskou pouť. „V současné době mi nejsou známy výstupy všech jednání, která stran této akce potřebujeme dokončit, takže o omezeních v jednotlivých obdobích budeme obyvatele Přibyslavi informovat prostřednictvím všech dostupných informačních kanálů a rovněž nového informačního systému Česká obec, kam se už přihlásilo z Přibyslavi asi 200 lidí,“ konstatoval Kamarád.

S realizací kanalizace v Dobré a v Keřkově počítá podle Kamaráda takzvaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. „Takže více než čtyřicetimilionový náklad na tuto akci je pro nás z pohledu zákona nezbytností. Nepotkal jsem ještě starostu, který by obdobné stavby dělal rád, na straně druhé jsou základem pro možný budoucí rozvoj místních částí a jsou asi nejúčelnějším řešením zákonné likvidace odpadních vod pro stávající obyvatele, byť se v některých případech nejedná o řešení ideální,“ doplnil Kamarád. Město také jedná s vlastníky pozemků, jimiž kanalizace povede.

Scroll to Top