Průměrný Čech spotřebuje 89 litrů vody denně

Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu spotřebuje průměrný Čech 89 litrů vody denně. Nejvyšší je spotřeba v Praze, 109 litrů, nejnižší naopak na Zlínsku, zhruba 76 litrů. „Spotřeba vody v domácnostech meziročně vzrostla o 0,4 litru na obyvatele za den,“ uvedla Soňa Horáčková z oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ.

České domácnosti platí od nového roku v průměru 85 korun za kubík vody. Vodárenské společnosti musí při stanovování ceny vodného a stočného respektovat regule. Cenovou politiku vodního hospodářství určuje ministerstvo financí. Z ceny vody, kterou domácnosti zaplatí, odchází 41 % do veřejných rozpočtů v podobě daní a další odvodů. DPH je 15 %. Vodné a stočné regulují také ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zdravotnictví a samotné obce či kraje. Toto široké rozčlenění může v praxi někdy přinášet komplikace.

Při tvorbě ceny vody hrají klíčovou roli dva pojmy. Nejprve jsou to ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Druhým pojmem je přiměřený zisk, jenž se následně zahrnuje do kalkulace věcně usměrňované ceny. V posledních letech se do obnovy vodohospodářské infrastruktury a zkvalitnění služeb dodávek pitné vody investuje zhruba 10 miliard korun ročně.

Scroll to Top