Povodí Moravy bude prezentovat významné veřejné zakázky

22. května se v devět hodin ráno uskuteční v sídle Povodí Moravy v Brně na Dřevařské ulici prezentace významných stavebních a souvisejících veřejných zakázek, u kterých vodohospodáři plánují zahájení zadávacího řízení v letošním roce. Prezentovány budou základní technické informace. V případě zájmu je potřeba potvrdit svou účast na sekretariatir@pmo.cz.

Začátkem dubna začala například II. B etapa protipovodňové ochrany Olomouce, která patří v současnosti k nejvýznamnějším investičním projektům Povodí Moravy. Etapa navazuje na dokončenou I. etapu a etapu II. A. Díky dalšímu cyklu prací bude ochráněno dvacet tisíc obyvatel a majetek v hodnotě tří miliard korun.

Práce přinesou částečná dopravní omezení. Předpokládané stavební náklady jsou 730 milionů korun. Bude rozšířen pravý břeh řeky Moravy o 11-12 metrů a levý břeh o 3-4 metry. Mezi mosty podél Moravy vzniknou bermy, mosty na ulici Masarykově a Komenského nahradí nové.

Scroll to Top