Ministerstvo zemědělství spustilo aplikaci k vyhledávání informací o vodovodech a kanalizacích

Cílem nové aplikace je poskytnout veřejnosti objektivní a transparentní informace o provozovatelích a vlastnících vodohospodářské infrastruktury. Podle dostupných dat za rok 2016 se snižují ztráty vody v síti a v oboru se investuje mnohem efektivněji než v minulosti. Informoval o tom portál ministerstva eagri.cz.

„Poprvé se na veřejném místě shromažďují informace o vodném, stočném a přehledu nákladů, které se s vodohospodářskou infrastrukturou pojí. Každý uživatel vodovodu si může dohledat, kolik stojí kubík vody v jeho obci, kolik z toho je zisk, nájem, materiál a podobně. Data budeme každý rok aktualizovat,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Uživatel si díky aplikaci a jednotlivých kritérií může dohledat konkrétní informace o svém provozovateli nebo vlastníkovi vodohospodářské infrastruktury. Hledat lze také podle obce, katastrálního území, provozovatele, vlastníka, nebo je možné filtrovat výběrem porovnatelné skupiny provozovatelů či vlastníků. Samotná aplikace je rozdělena na dvě části.

V prvním případě je možné na základě zvolených kritérií zobrazit podrobnou strukturu ceny pro vodné v obci či oblasti. Kromě tohoto údaje aplikace obsahuje například informace týkající se ztrát vody, počtu poruch, odebraných vzorků a srovnání ceny s průměrnou cenou v České republice. V druhé části aplikace zobrazuje údaje o kanalizacích, především strukturu ceny za stočné. Dohledat je také možné informace, které souvisejí s odpadní vodou nebo počtem poruch. I v tomto případě je data opět možné porovnat s průměrem v České republice. Aplikace je k dispozici zde.

Každoročně je v České republice vyrobeno zhruba 585,4 milionu metrů krychlových pitné vody. Přes 320 milionů spotřebují domácnosti, zhruba 156 milionů průmysl, zemědělství a ostatní odběratelé. Ztráty pitné vody v síti se pohybují kolem patnácti procent. Na kanalizaci je pak připojeno 8,9 milionu obyvatel a ročně je vyčištěno přes 800 milionů metrů krychlových vody.

Značně diskutovanou oblastí je vlastnická a provozní struktura vodovodů a kanalizací. Na území republiky působí 6 668 vlastníků a 2 583 provozovatelů. Délka vodovodní sítě dosahuje 77 681 kilometrů. Například v roce 1990 to bylo zhruba 45 000. Délka kanalizační sítě je 47 141 kilometrů. Vodohospodáři zaznamenali rovněž výrazný posun ve ztrátách vody v síti. Od roku 1994 je snížili zhruba na polovinu.

Ilustrační foto 

Scroll to Top