Jihomoravští zastupitelé schválili dotace na boj proti suchu

Jihomoravský kraj pošle obcím další finanční prostředky, které využijí na zmírnění sucha a pro lepší zadržení vody v krajině. Dotace obdrží například Dolní Bojanovice, Ratíškovice nebo Kuželov. Zastupitelé schválili rozdělení prostředků pro patnáct projektů.

Do Ratíškovic zamíří tři sta tisíc korun na obnovu Jezérka, do Kuželova pak stejná částka na zachování mokřadů. Dolní Bojanovice dostanou padesát tisíc korun na přípravu obnovy historické vodní nádrže. „V první etapě bylo schváleno rozčlenění dotací ve výši tři miliony korun. Rozdělení celé částky šest milionů korun se předpokládá během letošního roku,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Nová studie ministerstva zemědělství navrhuje pro Jihomoravský kraj opatření za více než tři miliardy. Pitnou vodu v období sucha má oblasti zajistit výstavba nových vodovodů, opravy vodojemů či využití nových vrtů. Zhruba 90 procent obyvatel Jihomoravského kraje využívá pro zásobování veřejný vodovod. Počítá se s výstavbou desítek kilometrů nových vodovodů, zapojením nových vrtů do vodárenské soustavy nebo s opravami vodojemů.

Ačkoliv na tom není podle studie Jihomoravský kraj se zásobami pitné vody vyloženě špatně, tak neustále stoupá spotřeba pitné vody. Negativně se totiž začínají projevovat extrémní klimatické výkyvy. Ministerstvo navrhuje i změny vodního zdroje v Březové nad Svitavou, jenž zásobuje Brno. V tomto případě soubor opatření obsahuje revitalizaci vodotečí, výstavbu poldrů či retenčních nádržek, ale třeba také změny v zemědělském obhospodařování pozemků v okolí tak, aby bylo ve vodě méně dusičnanů, o což dlouhodobě usilují Brněnské vodárny a kanalizace.

Ministerská studie je zatím strukturována pouze jako koncepční dokument. Jižní Morava je suchem nejpostiženější oblastí v České republice. Například Přítluky na Břeclavsku patří k šesti obcím v zemi, kde se bude zkoušet umělá infiltrace vody.

Scroll to Top