50 miliónů korun do vodovodů a kanalizací ve Strakonicích

blank

Jihočeské Strakonice v roce 2018 investují 50 milionů korun do modernizace vodovodů a kanalizací. K hlavním investicím bude patřit sanace pramenů, pramenišť i vodovodů. Část prostředků půjde na nový sběrač vody. Ten se stane od příštího roku součástí úpravny vody Pracejovice. 

Strakonická radnice připravuje studii na odvodnění jižní části města včetně lepšího odvodnění viaduktu. V čistírně odpadních vod pak budou předělány nádrže. Blatenskou ulici čeká zvětšení kapacity sběrače. Během dešťů totiž vytéká voda ven a zaplavuje garáže.

Součástí úpravny vody Pracejovice bude zmiňovaný nový sběrač vody. Úpravnu provozují Technické služby Strakonice. Sloužit by opět měla od roku 2019.

Ve Strakonicích naopak nevznikne malá vodní elektrárna. Krajský soud v Českých Budějovicích v únoru rozhodl, že město oprávněně změnilo svůj územní plán. Chtělo tím zabránit její výstavbě na Pětikolském jezu na Otavě. Petici proti plánu podepsalo přes dva tisíce lidí. Negativní dopad elektrárny na životní prostředí potvrdili i úředníci z odboru životního prostředí Městského úřadu ve Strakonicích. Zástupci společnosti Landreal, která měla stavbu elektrárny realizovat, se do ukončení sporu nechtějí k situaci vyjadřovat.

Scroll to Top