Plán na koncern městských firem v Praze včetně PVS zatím neprošel

Vizi koncernu pražských městských firem představil před několika dny radní pro majetek Karel Grabein Procházka. Mezi ostatními radními však nedošlo ke shodě, které firmy by do něj měly spadat. Tématem se tak nebude zaobírat zastupitelstvo, jež se sejde ve čtvrtek 26. dubna.

Radní pro majetek Karel Grabein Procházka hovořil o tom, aby v první vlně do koncernu patřily Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské služby a Kolektory Praha. Zazněly také návrhy, aby byly do nové struktury zařazeny i Technická správa komunikací, Operátor ICT a Technologie Praha. Procházka bude plán předkládat znovu v první polovině května.

Původně chtěl Procházka založit holding, kdy by se musela změnit majetková struktura zahrnutých společností, což však u koncernu není nutné, a spolupráce má být zajištěna smluvně. Například Pražská vodohospodářská společnost je stoprocentně vlastněna Prahou a stará se o vodohospodářskou infrastrukturu. Samotnou distribuci vody pak mají v metropoli na starost Pražské vodovody a kanalizace.

Scroll to Top