SOVAK ČR: Diskuzní fórum k probíhajícím legislativním změnám v oboru vodovodů a ...

Akce se uskuteční 25. dubna 2018 od deseti hodin v konferenčním sále č. 319, na adrese Novotného lávka 200/5, Praha 1.

Program:

09:30                 Registrace

10:00                 Zahájení diskuzního fóra

 

Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb. a č. 437/2001 Sb. – riziková analýza

Ing. Radka Hušková, předsedkyně odborné komise laboratoří SOVAK ČR

Poznatky ze semináře: Riziková analýza – nová povinnost ve vodárenství

Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., předseda odborné komise SOVAK ČR pro úpravny vody

Aktuální stav revize směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě

Ing. Filip Wanner, Ph.D., odborný asistent SOVAK ČR

 

Přestávka

 

Novela vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Ing. Filip Wanner, Ph.D., odborný asistent SOVAK ČR

Příprava novely vodního zákona č. 254/2001 Sb. věnované problematice sucha,

Plány pro zvládání sucha

Ing. Filip Wanner, Ph.D., odborný asistent SOVAK ČR

Dotazy, diskuze, shrnutí

14:00     Závěr diskuzního fóra

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, následující přihlášku a zašlete ji nejpozději do 18. 4. 2018

na některý z níže uvedených kontaktů:

  • adresa: SOVAK ČR, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

  • e-mail: doudova@sovak.cz

Poplatek za účast na diskuzním fóru je pro řádné členy SOVAK ČR 484,- Kč (včetně 21% DPH), pro přidružené členy a ostatní účastníky 968,- Kč (včetně 21% DPH), v případě platby na místě konání semináře je účtován příplatek za administrativu 605,- Kč (včetně 21% DPH) každému účastníkovi semináře. V ceně vložného je drobné občerstvení. Storno účasti je možné provést nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti se vložné nevrací.

Přihláška zde. 

Scroll to Top