Boj proti prohloubení lomu na Zábřežsku, obce se bojí o vodu

Vitošovská vápenka na Zábřežsku chce získat povolení pro těžbu vápence i pod úrovní hladiny podzemní vody. Proti jsou okolní obce. Bojí se o vodu. Ložisko vydává stovky tisíc tun horniny ročně, ale v současnosti se blíží hranici, za kterou už nebude možné těžit.

Vedení Vápenky Vitošov chce těžit v lomu v místech, kde leží zásoby na dalších několik desetiletí. Společnost ale narazila na odmítavý postoj okolních obcí. Podle nich další prohlubování lomu zasáhne jejich zdroje vody. „Je to vápencové ložisko lokalizované v určitém prostoru, na které navazuje štěrkové podloží se zdroji vody. Nikdo nezaručí, že se tam voda z našich zdrojů v okolí nebude tlačit,“ uvedl starosta Hrabové Jiří Linhart. Podle Linharta je vydatnost vrtů přibližně sto litrů za sekundu. „Budeme žádat podrobné posouzení vlivů na životní prostředí. Je potřeba detailně prověřit, zda je ložisko opravdu tak těsné, že to zdroje vody neohrozí,“ pokračoval starosta Dubicka Václav Hampl. Vlnu nevole plány vápenky vyvolaly také v Lukavici, Bohuslavicích, nebo Zvole.

Dnes může vápenka při dobývání horniny v lomu dosáhnout do hloubky 275 metrů nad mořem. V budoucnu by však chtěla postupně těžit až o zhruba devadesát metrů níže. Tato hranice se však blíží hladině podzemní vody. Podle vedení společnosti by těžba nijak zdroje vody neovlivnila. „Z hydrogeologických podkladů zpracovaných na základě výpočtového modelu je zřejmé, že zahloubení těžby na plánovanou úroveň nepřinese ohrožení hladiny podzemních vod v okolí,“ uvedli zástupci firmy v oznámení zaslaném na ministerstvo životního prostředí. Podle jednatele vápenky Petra Hrbka je ložisko proti průsakům vody v okolí dostatečně těsné. Společnost bude potřebovat posouzení vlivů na životní prostředí EIA.

„K posouzení podle zákona o EIA bude investor muset zpracovat dokumentaci se zaměřením na možné ovlivnění kvality a kvantity podzemních vod. Stanovisko EIA bude závazným podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních, zejména pro případné stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti,“ informovala mluvčí resortu Dominika Pospíšilová. Zároveň dodala, že případné kladné stanovisko EIA ještě neznamená povolení k další těžbě. Podle informací MF Dnes by i v případě povolení těžby musela společnost souběžně s postupným prohlubováním lomu pravidelně sledovat, analyzovat a dokládat dopady těžby na stav podzemní vody v okolí. Kdyby došlo ke zhoršení situace, tak by musela okamžitě těžbu zastavit.

Scroll to Top