Přepravní výkony vodní dopravy v roce 2017 vzrostly

Přepravní výkony české vnitrozemské vodní nákladní dopravy v roce 2017 činily celkem 623 miliontunokilometrů oproti 620 miliontunokilometrům v roce 2016. Loni bylo po vodě přepraveno celkem 1,568 milionu tun nákladu a v roce 1,779 milionu tun. Průměrná přepravní vzdálenost pak vzrostla na 397,2 z 348,8 kilometru.

Sektor vodní dopravy v České republice potřebuje stabilizovat a zvýšit konkurenceschopnost vůči silniční a železniční dopravě. Počítá se s rozvojem osobní lodní dopravy, která tvoří významnou součást turistického ruchu. Největší investici ve výši čtyři miliardy korun si vyžádá výstavba jezu v Děčíně. Na 3,5 miliardy korun by pak měly přijít úpravy Labe u Přelouče.

Obdobná investice bude potřeba pro výstavbu zdvihadel pro rekreační lodě na vltavských přehradách. Zhruba 1,6 miliardy korun zřejmě zamíří na úpravy Vltavy před Prahou a ve městě samotném, kde se musí přestavět mosty tak, aby pod nimi mohly proplouvat objemnější lodě. Přes půl miliardy korun si vyžádá stavba nové plavební komory na Smíchově a dalších 500 milionů modernizace Baťova kanálu mezi Otrokovicemi a Rohatcem.

Vodní doprava v České republice je limitována délkou splavných úseků. Ta činí pouhých 355 kilometrů. Výhodou však je, že je plavební systém téměř vždy propojen s mořem. Zcela klíčovou roli sehrává Labe ústící do Severního moře. Údržba lodní dopravy naopak patří v porovnání se silniční nebo železniční dopravou k těm jednodušším. Na plavební provoz dohlíží Státní plavební správa. Lodní doprava dnes představuje procento všech nákladních přeprav v České republice.

Zdroj: ČSÚ

Scroll to Top