Vodohospodáři bojují s nedopalky v kanalizaci

Jihočeští vodohospodáři začali v těchto dnech čistit kanalizaci v Českých Budějovicích. Bývá často ucpaná hlavně nedopalky od cigaret. Krajské město vlastní devět tisíc uličních vpustí. Čištění probíhá dvakrát ročně.

„Mimořádná pozornost je věnována právě centru města, kde je čištění náročnější i kvůli odstraňování značného množství nedopalků cigaret, a to v přímé souvislosti s protikuřáckým zákonem, zvláště před restauracemi. Tímto bychom chtěli apelovat na kuřáky, aby odhazovali nedopalky do odpadkových košů,“ informoval náměstek českobudějovického primátora Petr Podhola.

Vodohospodáře netrápí jen nedopalky od cigaret. V roce 2017 vydalo například Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR varování, že množství výrobků z oblasti osobní hygieny komplikuje fungování veřejných kanalizací a zvyšuje náklady na čištění odpadních vod. Lidé často splachují role od toaletního papíru, v kanalizacích často končí dětské vatové tyčinky a hygienické vložky.

„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz našich zařízení, která touto lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzval opakovaně občany k odpovědnosti například také generální ředitel SmVaK Ostrava, které provozují kanalizační sítě a čistírny odpadních vod v Moravskoslezském kraji, Anatol Pšenička.

Scroll to Top