Dlouhodobý nedostatek srážek a výkyvy teplot poškozují lesy

Sucho ve střední Evropě se negativně podepisuje na stavu lesů. V těch, které spravují Lesy ČR, se loni vytěžilo sedmkrát víc dříví poškozeného suchem a dalšími vlivy než před 20 lety. Důsledky klimatických změn dlouhodobě řeší všichni vlastníci a správci lesů a také například podnik Vojenské lesy a statky ČR.

„Voda chybí nejvíce smrkům, které mají mělký kořenový systém. Při déle trvajícím nedostatku srážek a následném poklesu hladiny podzemní vody v půdě je tedy právě smrk jako první ze všech dřevin oslaben. Vodu totiž potřebuje k tvorbě pryskyřice coby obranné tekutiny. Bez vody ztratí schopnost se bránit a škůdci ho zahubí,“ řekl lesní správce z Vítkova v Moravskoslezském kraji Jiří Groda.

Sucho a vyšší teploty nahrávají všem škůdcům, kteří stromy napadají. „Naším cílem je bránit les proti kůrovcům včasným vyhledáváním a zpracováním napadených stromů a vysazovat v lesích sazenice smíšených dřevin, které změněným klimatickým podmínkám odolají. Zatímco v roce 2008 byl smrk na uvedených správách vysazován v podílu 28 %, dnes jej nalezneme pouze na 17 %. Naopak významně vzrostl podíl listnatých dřevin na současných 71 %,“ uvedl ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Tomáš Pospíšil.

Vojenské lesy a statky ČR musí například na severovýchodní Moravě vysadit dvojnásobek sazenic lesních dřevin, než bylo obvyklé v uplynulých letech. „Libavá je ze všech oblastí, které spravujeme, nejpostiženější. Za posledních sedm let zde zalesňované plochy stouply na pětinásobek. Naší prioritou je obnova v co nejkratším termínu a následná výchova porostů lesních dřevin, které stabilizují tuto lokalitu. Investujeme na Libavé 16 milionů do výstavby malých vodních děl v krajině, především nádrží a rybníků. Ty zadrží v lokalitě více vody,“ doplnil výrobní náměstek VLS Libor Strak.

Státní podnik Lesy ČR spravuje zejména drobnější vodní toky a vodní díla a do jejich obnovy či údržby chce letos uvolnit 300 milionů korun. Například na Znojemsku již podnik opravil pět vodních nádrží. Lesy ČR spravují v České republice více než 48 tisíc kilometrů toků. V roce 2017 modernizovaly infrastrukturu za 200 milionů korun, rok předtím to bylo 120 milionů korun.

Scroll to Top