Vláda zastavila přípravy přehrady Pěčín

Pěčínská nádrž měla během sucha posilovat zdroje vody v povodí horního a středního Labe pro zajišťování zásobování Hradce Králové a okolí. Při povodních by ochránila zástavbu podél řeky Zdobnice. Plány dlouhodobě kritizují starostové a ochranáři, proti jsou i místní občané. Z případné realizace stavby nebyli příliš nadšeni ani vodohospodáři. Podle nich by byla efektivnějším řešením údržba existující Východočeské vodárenské soustavy. Ve středu 18. dubna vláda přípravy na vybudování přehrady Zdobnice-Pěčín v Orlických horách zastavila. Projekt podle ní nemá podporu v regionu.

Na studie ohledně pěčínské přehrady bylo zatím vynaloženo 6,74 milionu korun. Podle ministra životního prostředí v demisi Richarda Brabce existují alternativy, jak zajistit dostatek vody. „Vodní dílo Pěčín je z vodohospodářského hlediska významným potenciálním zdrojem pitné vody, avšak aktuální potřeba tohoto díla v lokalitě nebyla prokázána. S ohledem na výrazné nesouhlasy s výstavbou a neprokázanou aktuální potřebu v lokalitě se v současné době nedoporučuje pokračovat v přípravách realizace,“ stojí v důvodové zprávě. Vláda také odkazuje na hlasité protesty dotčených obcí, CHKO Orlické hory, řady odborníků a některých krajských zastupitelů.

„Ze zpracovaných studií je zřejmé, že z hlediska dlouhodobé udržitelnosti zásobování Královéhradecka a Pardubicka pitnou vodou musí být pozornost věnována efektivní ochraně vydatnosti a jakosti stávajících vodních zdrojů. Současně je potřeba se věnovat problémům zásobování odlehlých oblastí, obcí bez veřejného zásobování pitnou vodou nebo s málo spolehlivými lokálními zdroji,“ je uvedeno dále v materiálu. Podle dokumentu bude efektivnější zahájit přípravu a realizaci přírodě blízkých opatření.

„Vybrat si zrovna tuto lokalitu s tak vysokým stupněm přírodní ochrany znělo jako špatný vtip. To by nemohlo projít ani přes evropské orgány, které tuto oblast na žádost České republiky vyhlásily za hodnou mimořádné ochrany. Důvody vedoucí k přípravě stavby přehrady byly vyloženě úsměvné. Kdyby vznikly v roce 1985, ještě bych to pochopil, ale tady se pracovalo s ukazateli, které byly zcela mimo mísu,“ sdělil MF Dnes starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek.

Podle ekologa a krajského zastupitele Martina Hanouska je potřeba zabránit pokusům ministerstva zemědělství zařadit přehradu do jiných koncepčních materiálů. „Je na čase vyřadit lokalitu z územních plánů a jiných koncepcí. Také je třeba se naplno vrhnout do zlepšení ochrany současných vodních zdrojů, na přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizaci toků nebo opravu vodárenské soustavy,“ zdůraznil Hanousek.

Vodní dílo Pěčín mělo vzniknout v údolí Zdobnice a zadržovat 17 milionů kubíků vody. Podle ochránců přírody by nádrž obce v regionu před suchem stejně neochránila. „Zastávám názor, že by nejprve měla být provedena veškerá opatření spočívající ve změně využívání zemědělské krajiny, aby mohla být zadržena voda v povodí. Pokud tato opatření nenaplní tento cíl, bavme se následně o velkolepých projektech výstavby přehrady za několik miliard, která by stejně plnohodnotně mohla plnit funkci až za mnoho let. Soustřeďme se na opatření, která řeší problém s vodou v krátkém čase. Proč se nám ztrácí voda z krajiny? Zcela jistě je to naším způsobem zemědělského hospodaření, kdy vodohospodářská funkce je potlačena a hlavní je finanční efekt z pěstovaných ekonomických plodin a bioplynových stanic,“ uvedl v prosinci rychnovský hrabě Jan Kolowrat, který vlastní čtvrtinu lesů v Orlických horách.

Scroll to Top