Valná hromada akcionářů SVS

Ve čtvrtek 19. dubna se uskuteční valná hromada akcionářů Severočeské vodárenské společnosti. Město Teplice bude zastupovat primátor Jaroslav Kubera. K hlasování o dění ve vodárenské společnosti ho delegovali zastupitelé. Na valné hromadě SVS se budou řešit klíčové otázky ohledně dalšího fungování společnosti.

V pondělí 16. dubna proběhlo mimořádné jednání teplického zastupitelstva, na kterém vzali zástupci města na vědomí nejnovější informace o transformaci vodárenství na severu Čech po roce 2020. SVS se na změnu dlouhodobě připravovala a pro tyto účely zřídila účelový fond, v němž má našetřeno 811 milionů korun. Ve hře byla i varianta zcela nové provozní společnosti. Ta by si však vyžádala investici minimálně 3,5 miliardy korun a byla by spojena s řadou rizik.

Podle vedení SVS nebude mít změna dopad na kvalitu služeb a výši vodného a stočného. Severočeská vodárenská společnost zaplatí francouzskému koncernu Veolia za padesátiprocentní podíl v Severočeských vodovodech a kanalizacích téměř 2 miliardy korun. Akcionáře SVS tvoří 458 obcí a měst v Ústeckém a Libereckém kraji.

Foto: Valná hromada SVS v roce 2015 (Teplický deník) 

Scroll to Top