Nové číslo magazínu Sovak!

Na obálce čísla 4/2018 časopisu Sovak je zachycena Biologická čistírna odpadních vod Pardubice, která slouží k čištění průmyslových odpadních vod a komunálních odpadních vod z Pardubic a okolních obcí.  V roce 2018 ke stávajícím funkcím přibyde jedna další, a to příjem a odstraňování kapalných odpadů. Provozní realizací anammoxu se tak společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., stane pravděpodobně prvním provozovatelem této inovativní technologií v České republice. Více se dozvíte v úvodním článku magazínu.
Číslo se také věnuje každoroční významné akci pro vodohospodáře, a to oslavám Světového dnu vody 2018 (SDV 2018). Na vnitřních stranách obálky si tak lze prohlédnout fotografie jak z akcí členů SOVAK ČR k SDV 2018, na které se zaměřila i rubrika Z regionů, tak i z celostátních tradičních oslav v Kongresovém centru Praha a společenského večera se slavnostním koncertem v prostorách Břevnovského kláštera.

Zprávu z již 23. celostátního setkání vodohospodářů při příležitosti SDV 2018 připravil Ing. Jan Plechatý. Součástí slavnostního setkání bylo i vyhlášení výsledků soutěže VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2017, v článku jsou tak podrobněji představeny i vítězné stavby jednotlivých kategorií a podkategorií soutěže. Ve třetím pokračování textů z právní komise SOVAK ČR o GDPR autoři Mgr. Rostislav Šívara, Mgr. Barbora Veselá a Mgr. Jan Toman přešli od teoretických otázek k seznámení čtenářů s tím, jak zavést GDPR do každodenní praxe.

Časopis se zaměřil také na zprostředkování poznatků ze zahraničních jednání, ať už se jedná o zasedání komise EurEau pro pitnou vodu či pro odpadní vody a také akci v Chorvatsku. V úzké spolupráci se SOVAK ČR a agenturou CzechTrade totiž zorganizoval v Záhřebu Zastupitelský úřad České republiky v Chorvatsku odborný seminář Představení českých vodohospodářských firem klíčovým partnerům a potenciálním klientům v Chorvatsku. Druhým pokračováním byl zakončen text Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňováním dusíka a fosforu v SR. Co vše číslo 4/2018 časopisu Sovak přináší, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Zdroj: sovak.cz

Scroll to Top