Vláda bude projednávat zajištění kompenzací za škody v zemědělství

Vláda premiéra v demisi Andreje Babiše projedná 18. dubna zajištění finančních kompenzací za škody, které byly způsobené jarními mrazy a suchem v roce 2017 v rezortu zemědělství. Součástí programu bude také příprava realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem jako účinné opatření k omezení nedostatku vody a návrh jejich financování. Loňské sucho způsobilo na území České republiky miliardové škody, kritická byla na některých místech země situace také v roce 2015.

Vláda ČR schválila již v září částečné náhrady škod zemědělcům za dopady loňského sucha. Ti obdrží 2 miliardy korun. Dalších 208 milionů dostanou ovocnáři a lesní školkaři za jarní mrazy. S podporou boje proti suchu se počítá rovněž v několika rozpočtových kapitolách. Ze státní kasy půjdou prostředky na renaturaci vodních toků, tedy odstranění umělého narovnání koryt řek a potoků. Samostatnou kapitolou je obnova zanedbaných vodovodních řadů.

Aktuální stav sucha může veřejnost sledovat na portálu intersucho.cz, který monitoruje hodnocení sucha od 116 zpravodajů z 53 okresů. Intersucho v zemích střední a jihovýchodní Evropy sleduje zemědělské sucho z tvrdých měřitelných dat od Českého hydrometeorologického ústavu a od CzechGlobe. Zároveň do tvorby výrazně vstupují agronomové zemědělských podniků jako zpravodajové z katastrů, na nichž hospodaří. Díky jejich zpětné vazbě může portál upravovat mapy podle skutečné situace. Nejvíce zemědělských zpravodajců se nachází na Znojemsku, Břeclavsku, Lounsku nebo Rakovnicku.

 

 

Scroll to Top