Půlmilionová pokuta pro Moravský Beroun za nelegální odběr podzemních vod

Inspektoři České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany vod v Olomouci uložili pokutu 521 825 korun Moravskému Berounu. Třítisícové město na Šternbersku se provinilo tím, že měsíc bez povolení odebíralo podzemní vody a používalo je k zásobování občanů pitnou vodou. Došlo tak k porušení vodního zákona.

Moravskému Berounu povolení k odběru podzemní vody vypršelo 1. ledna 2017 a od 2. do 31. ledna ji odebíralo nelegálně. „Právě 31. ledna 2017 jsme zahájili kontrolu a zjistili, že město bez povolení odebralo celkem 20 873 metrů krychlových podzemních vod,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci Radek Pallós. Inspektoři uložili podle vodního zákona nejnižší sazbu, což znamená 25 korun za metr krychlový nedovoleně odebraných podzemních vod.

„Vodní zákon stanoví zcela jednoznačně povinnost mít k odběru a k jakémukoliv jinému použití podzemních vod platné povolení a respektovat podmínky, za kterých je možno s vodami nakládat. Odběratelé by tedy ve vlastím zájmu měli pečlivě sledovat, zda jim povolení pro odběr nekončí a před vypršením včas zažádat vodoprávní úřad o nové,“ vysvětlil Pallós.

Moravský Beroun sankci příjmul a pokuta nabyla právní moci. Následně město požádalo vodoprávní úřad ve Šternberku o vydání nového povolení pro odběr podzemních vod. V současnosti je již odebírá legálně.

Scroll to Top