Národní centrála proti organizovanému zločinu požádala o součinnost Povodí Moravy

Státní podnik Povodí Moravy spolupracuje se specialisty z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Policie ve čtvrtek 12. dubna zasahovala na generálním ředitelství státního podniku Povodí Vltavy na pražském Smíchově a také v jedné ze stavebních firem v Olomouci. Podle mluvčího centrály Jaroslava Ibeheje policejní operace souvisí se stavbou protipovodňových opatření v Olomouci. Povodí Moravy poskytlo vyšetřovatelům všechny požadované materiály a informace a k situaci se podrobněji nebude vyjadřovat.

II. B etapa protipovodňových opatření ve městě začala 3. dubna a podle Povodí Moravy budou práce nadále pokračovat v dohodnutém rozsahu a v rámci odsouhlaseného harmonogramu. Nově bude ochráněno dvacet tisíc obyvatel města a majetek v hodnotě tří miliard korun. Práce ale zapříčiní částečná dopravní omezení. Předpokládané stavební náklady jsou zhruba 730 milionů Kč.

Nejdříve budou vytyčeny inženýrské sítě, připraveno staveniště či zajištěny přilehlé objekty. Od 3. dubna také došlo k uzavření úseků komunikací v ulicích Nábřežní, Blahoslavova, Sokolovská, Na Letné, Kpt. Nálepky a Husova. V souvislosti s pracemi bude rozšířen pravý břeh řeky Moravy o 11-12 metrů a levý břeh o 3-4 metry. Mezi mosty podél Moravy vzniknou bermy a mosty na ulici Masarykově a Komenského nahradí nové. Investorem projektu je Povodí Moravy.

Scroll to Top