Aktivní zálohy trénují v Praze, 60 osob hlídá vodárny ve Stodůlkách

Hlídají letiště nebo strategické vodárenské objekty, trénují zásahy proti teroristům. V současnosti pokračuje největší cvičení aktivních záloh v České republice. Účastní se ho 1400 mužů a žen. Například 60 záložáků střeží areál vodáren ve Stodůlkách.

Fiktivní nebezpečí hrozilo v Pražské vodárně. Vojáky zajímali dva cizí muži, kteří chtěli vstoupit do areálu. Mohli by například kontaminovat pitnou vodu. Jeden z mužů zapřel zbraň, což je pro příslušníky aktivních záloh podnět zalarmovat policii.

Podle bezpečnostního ředitele Pražských vodovodů a kanalizací Jana Záveského jsou podobné situace ideální příležitostí, jak si procvičit různé bezpečnostní postupy. „Chceme si také ověřit naše dokumenty krizového plánu. Naše postupy. Na základě výsledků cvičení si vyhodnotíme, zda ty postupy jsou aktuální, nebo je potřeba něco více aktualizovat, nebo změnit.,“ uvedl Záveský.

V červnu 2017 proběhlo cvičení jednotek na hrázi Vodního díla Švihov. Do Soutic na Benešovsku se sjelo 140 členů pěší roty Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Praha. Společně s nimi se cvičení zúčastnily složky integrovaného záchranného systému. Do zkušební akce byli minulý rok zapojeni profesionální hasiči z Benešova, Vlašimi nebo Zruče nad Sázavou a protichemická jednotka z Kamenice u Týnce nad Sázavou.

Podle benešovského hasiče Martina Kučery například odebírali vzorky vody, do které v rámci cvičení vhodili neznámí pachatelé nebezpečnou látku. Úkolem hasičů bylo zabezpečit okolí a postavit dekontaminační stanici. Ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala uvedl, že správa zajistila na Švihově okamžité zastavení odběru vody do úpravy, aby nedošlo ke kontaminaci dalších systémů úpravny.

Aktivní zálohy jsou součástí dobrovolné ochrany státu a ve 22 jednotkách se do nich zapojuje 1500 mužů a žen. Podle ministerstva obrany by se měl počet armádních záložníků do roku 2025 ztrojnásobit. Záložníkem se může stát každý zdravý jedinec ve věku 18-60 let bez ohledu na pohlaví, který nebyl trestaný a splňuje kritérium dokončeného středoškolského vzdělání.

Scroll to Top