V Berouně si vyzkouší stavbu protipovodňové zdi

Povodňová komise města Beroun, Povodňová komise obcí s rozšířenou působností, Vodovody a kanalizace Beroun a pracovníci společnosti AVE provedou montáž mobilních protipovodňových zábran. Akce proběhne v součinnost s hasiči a policií. První den cvičení je naplánován na 20. dubna, druhý proběhne o týden později. Informoval o tom portál nas-region.cz.

„Vyzkoušíme přesun lávky na Vrážském potoce u bývalého autobusového nádraží. S pomocí hasičského jeřábu ji přesuneme mimo betonové patky, aby bylo možné zajistit vyčistění dosedacích ploch,“ uvedla pracovnice krizového řízení a civilní obrany Petra Stančíková. V pátek 27. dubna se složky zaměří na cvičení krizového štábu v terénu a na stavbu protipovodňové ochrany na levém břehu Berounky. Městská policie zajistí také kontrolu zaparkovaných vozidel, která by mohla bránit v nácviku, zejména pak v prostoru pro umístění velkého čerpadla v ulici Na Hrázi a Pod Haldou.

Díky mobilnímu čerpadlu budou pracovníci Vodovodů a kanalizací Beroun simulovat čerpání vody a prověří funkčnost hradidlového uzávěru včetně jeho případné údržby. Zapisovatelky, telefonistky a skupiny pro vyrozumívání provedou evidenční a dokumentační práce a v budově radnice proběhne zkouška elektrocentrály. Ve čtvrtek 26. dubna proběhne cvičné informování obyvatel a majitelů nemovitostí v záplavových oblastech pomocí automatického vyrozumívacího systému se zpětnou vazbou a městským rozhlasem. Ten je ovládán ze záložního pracoviště v budově bývalých kasáren.

Scroll to Top