Sněmovna: Obce nebudou mít příjem z poplatků za odběr podzemní vody

Až od roku 2021 budou lidé muset dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod.  Komunální čistírny mohou dále přijímat odpadní vodu od firem. V rámci novely vodního zákona, kterou dostane k projednání Senát, to schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Ta také nově umožnila zřizovat stanové tábory v záplavových územích.

Novela chce pro lidi zpřísnit požadavky na odvoz odpadní vody z bezodtokových jímek. V budoucnu by také lidé měli doložit vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí likvidaci odpadu za poslední dva kalendářní roky. Provozovatelé fekálních vozů by pak měli vydávat potvrzení, ve kterém by mělo být například uvedeno, o jako jímku šlo, jaký byl objem odpadních vod a do které čistírny byly odvezeny.Odpad z jímek mohou vyvážet jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé, které k tomu mají živnostenské oprávnění.

Sněmovna odmítla návrhy, aby mohly municipality získávat až desetinu výnosu z poplatků za odběr podzemní vody. V současnosti je výnos z poplatků rozdělen rovnoměrně mezi kraje a Státní fond životního prostředí.

Ze zákona nebyla odstraněna pasáž, jež brání občanským sdružením právo připomínkovat vodní stavby. S touto snahou neuspěli Piráti. Naopak zřizovány mohou být stanové tábory v záplavových územích, což bylo doposud zakázáno. Součástí novely je rovněž ustanovení o bezplatném čerpání povrchových vod pro lesní školky. Poplatky za odběr podzemní vody a za vypouštěné odpadní vody zůstanou stejné.

Scroll to Top