Miloš Petera: Stoupající počet obyvatel se podepsal i na vodohospodářské infrastruktuře

Náměstek středočeské hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera poskytl rozhovor Českému rozhlasu Region. Portál vodarenstvi.cz se zaměřil především na pasáž, ve které Petera hovoří o suchu a vodním hospodářství v kraji. Rozhovor publikujeme s redakčními úpravami.

Když jste se před měsícem setkali jako vedení Středočeského kraje se středočeskými starosty, tak jste svou prezentaci začal problémem sucha. Opravdu je sucho tak velkým problémem ve středních Čechách? 

Sucho je problém v České republice a zasahuje i do středních Čech. Ne úplně všude, ale jsou místa, která jsou dneska už velmi problematická. Když budu konkrétní, tak je to hlavně Rakovnicko, Berounsko, Kladensko. 

Co s tím může dělat? 

Tak kraj samozřejmě je to ve dvou rovinách. Samozřejmě je tam nezastupitelná role státu. Tam si myslím, že může hodně pomoct z hlediska vlastně užitkové vody, to znamená dešťové vody, vody v řekách, kde v rámci svých programů může zadržet vodu v krajině výstavbou nějakých retenčních nádrží, dvě se připravují právě na Rakovnicku, každá řádově milion kubíků a vedle toho samozřejmě pro lidi je velmi důležitá pitná voda. A tam bych chtěl říct, že to začíná být trošku problém, protože zaprvé Středočeský kraj výrazně stoupá počet obyvatel a s tím nešla ta infrastruktura. A my dneska jednáme s magistrátem hlavního města Prahy o koordinaci vlastně rozvoje vodohospodářské infrastruktury, bych to nazval velké Prahy, to znamená Prahy a těch částí okolo Prahy ve Středočeském kraji. A jsem rád, že funguje komise. Já a kolegyně Plamínková a k tomu máme aparát, kde tuto problematiku řešíme. 

To znamená, že do hodně se rozvíjející části okolo Prahy, voda zjednodušeně řečeno poteče z Pražských vodáren? 

Poteče z Pražských vodáren, ale kdybych to řekl úplně, přes pražskou infrastrukturu poteče do Středočeského kraje. Celý ten problém je od začátku, to znamená, už se bavíme o Želivce, přivaděči do Prahy, posílení vlastně zásobníků vody Přední Kopanina a další posílení vlastně zvětšení potrubí přes Prahu, aby se ta voda dostala do Středočeského kraje v dostatečným množství. My jsme i o tom minulý týden zrovna mluvili s kolegou Běhounkem, kde existuje druhá komise, která řeší Vysočinu a Želivku a vlastně shodli jsme se, že by to mohl být jeden společný projekt, který by řešil jako ochranu Želivky, odkanalizování hlavně Vysočiny a zásobování pitnou vodou vlastně Prahu a Středočeský kraj. Je to takový soubor problémů, který jsou a musím říct, že jsme to vzali jako jednu z priorit jednání s vládou, který vyjeli do Středočeského kraje a řekli jsme, že požadujeme 2-3 miliardy korun na řešení tohoto problému. 

A to vám vláda slíbila? 

Vláda si to vyslechla, já jsem to jednal s kolegou, s ministrem Brabcem a uvidíme, jaký bude další postup. Já tam vidím jediné řešení, že když se měl vytvořit titul, který právě tuto problematiku přes ministerstvo zemědělství bude řešit. Shodou okolností tento týden jdu na ministerstvo zemědělství, kde to budu řešit s panem náměstkem Kendíkem, který má na starosti vodní hospodářství. 

Na jak dlouho projekt je? Protože to, co všechno, jste všechno říkal, pokud si pod tím představuji zjednodušeně tlustší, nebo víc kapacitní propojení Želivky s Prahou, potom potrubí v Praze, potom do toho Středočeského kraje, tak to asi není ze dne na den? 

Tak to není. My počítáme, že tam bude dva až tři roky projektová příprava, my jak Středočeský kraj z přebytku hospodářství na letošní rok chceme vyčlenit 3 miliony korun na projektovou přípravu, stejné peníze by měly jít i v příštím roce a v roce 2020, to samé v nějaké výši Praha a chceme to mít jako společný projekt. Samozřejmě pro nás je důležité, protože Středočeský kraj nevlastní infrastrukturu, aby byl vlastně nositelem té dotace buď PVK a vedle toho vodárenské společnosti ve Středočeském kraji. V této souvislosti jsme před měsícem měli setkání s hlavními vodárenskými společnostmi, kde jsme chtěli vědět jejich problémy a jejich požadavky s řešením zásobování vodou. Tento materiál je zpracovaly a budeme s ním dál pracovat ve vztahu k Praze. 

Teď jsme řešili hlavní zásobování, samozřejmě problémy jsou i v mnohých obcích, malých obcích, kde chybí vodovody. Chystáte se řešit i toto? Jinými slovy, připravujete třeba peníze, které byste těmto obcím mohli poskytnout? 

Tam jsou dva tituly. Jsem rád, že jedno vypsalo ministerstvo životního prostředí, a to znamená čištění vrtů a budování nových vrtů v malých obcích. A vedle toho Středočeský kraj má čtyřletý cyklus dotační Fond rozvoje obcí a měst, kde je možný čerpat v omezené míře i na vodohospodářskou infrastrukturu. Já jsem navrhl z přebytku hospodaření vyčlenění dalších peněz na nový titul, který by byl na letošní rok, je to necelých 30 milionů korun a budou moct žádat malé obce do dvou tisíc obyvatel na posílení a řešení vodohospodářské infrastruktury. 

A to tedy závisí na tom, jestli ušetříte peníze letos? 

Už jsou ušetřeny, ale jestli to schválí zastupitelstvo, schválí ten, ten přebytek hospodaření tak, jak jsme navrhli, potom budeme schopni ten titul vypsat. Aby obce v druhé polovině roku mohly žádat peníze a čerpat. 

Scroll to Top