Zástupci Povodí Odry diskutovali s obyvateli Zátoru

V úterý 10. dubna se uskutečnilo setkání zástupců Povodí Odry s obyvateli obce Zátor. Zainteresované strany spolu diskutovaly o protipovodňových opatřeních na horní Opavě. Vodohospodáři informovali o aktuálním dění s tím, že se zaměřili na stavební práce, které se budou odehrávat na území Zátoru.

Obce Zátor se týká výstavba přehrady Nové Heřminovy, protipovodňových opatření na řece Opavě a nové kanalizace a čistírny odpadních vod. Součástí akce je také obchvat Zátoru. „Jsem velmi ráda za toto setkání, protože chci, aby naši občané byli co nejpodrobněji informování o tom, co nás čeká. Navíc mohou využít přítomnosti odborníků k zodpovězení technických otázek. Chci, aby si všichni uvědomili, jak obrovská zátěž nás v souvislosti s výstavbou čeká,“ zdůraznila starostka obce Salome Sýkorová.

Podle ní budou obyvatelé obce trpět enormní stavební zátěží. „Proto bych chtěla získat finanční prostředky, které by pomohly obci Zátor v rozvoji a sloužily jako kompenzace občanům za ztížené životní podmínky, které nás všechny čekají v průběhu stavebních prací. Všichni si ale přejeme, aby se začalo stavět co nejdříve, neboť nejdůležitější je ochrana životů a majetků našich občanů. A na to čekáme už 20 let,“ prohlásila Sýkorová.

Povodí Odry také upozorňuje na nový portál protipovodňových opatření na horní Opavě. Podnik rovněž začal vydávat zpravodaj VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ. Ten bude rozesílat do obcí a měst na horním toku řeky Opavy. Jedná se o Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Čaková, Krnov, Brumovice, Úvalno a Opavu.

„Našim cílem je poskytnout co nejvíce informací o probíhajících přípravách a realizaci souboru staveb na horní Opavě. Při zpracování nových internetových stránek jsme se zaměřili na přehlednost a možnost lépe reagovat na aktuální stav přípravných prací projektu. Nový zpravodaj VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ s podtitulem Protipovodňová opatření na horní Opavě budeme vydávat vždy koncem každého sudého měsíce. Na čtyřech stranách se budeme věnovat detailnějšímu vysvětlení jednotlivých částí projektu,“ uvedla v březnu mluvčí podniku Šárka Vlčková. Nové webové stránky najdete na www.pod.cz v levém menu Přehrada Nové Heřminovy, nebo na prehradanoveherminovy.cz.

Scroll to Top