SVS zahájí opravu infrastruktury z roku 1965

Severočeská vodárenská společnost opraví vodovod a kanalizaci v Kratochvílově ulici v Roudnici nad Labem. Kanalizace je zastaralá a vykazuje četné netěsnosti, více než padesátiprocentní korozi a praskliny. Ve špatném stavu jsou také kanalizační šachty.

Firma v Roudnici nad Labem odstaví opravovaný vodovodní řad a zásobování pitnou vodou obyvatelům zajistí díky provizornímu povrchovému vodovodu. Akce má skončit 31. srpna. SVS investuje do vodohospodářských staveb na severu Čech 1,32 miliardy korun.

„Tato výše reflektuje výsledky jednání vedení SVS se starosty 458 měst a obcí regionu, při nichž jsme hledali přijatelný kompromis mezi potřebou obnovovat vodohospodářský majetek a zachováním sociálně únosné ceny vody,“ uvedl v lednu generální ředitel SVS Bronislav Špičák. V severních Čechách platí lidé 98,96 korun za metr krychlový vody. Zhruba 35 korun z toho míří do obnovy vodárenské sítě.

„SVS spravuje majetek v hodnotě zhruba 109 miliard korun, přičemž majetkem myslíme například 9 tisíc kilometrů vodovodního a 4 tisíce kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či tisíc vodojemů. Životnost těchto zařízení je průměrně 50 let – to znamená, že za tuto dobu by SVS měla v podstatě postavit infrastrukturu za zmíněných 109 miliard znovu. Ročně tedy potřebujeme na obnovu zhruba 2 miliardy korun. Jediné prostředky, které na to SVS může použít, jsou příjmy z vodného a stočného,“ vysvětlil Bronislav Špičák.

Scroll to Top