SOVAK ČR: Nárok na podporu a dodržování termínů k vykazování POZE

Operátor trhu s elektřinou („OTE“) na svých stránkách dne 4. 4. 2018 zveřejnil informaci, že podmínkou výplaty podpory OZE je splnění informační povinnosti vůči operátorovi dle § 11a odst. 7 písm. a) a odst. 8 zákona č. 165/2012 Sb. Pokud nebudou definované údaje a provozní data zadány do systému operátoru trhu do 10. kalendářního dne (vyjma KVET), resp. 15. kalendářního dne (pro KVET), následujícího měsíce, nebudou zahrnuta do vyúčtování, podpora nebude vyplacena a nárok na podporu za toto období definitivně zaniká. Obecná povinnost výrobce vykazovat data o výrobě do systému OTE podle vyhlášky č. 408/2015 Sb. není dotčena. Výrobce má i nadále povinnost předat definované údaje a provozní data bez ohledu na zaniklý nárok na podporu.

Tato podmínka je problematická zejména u společností, kde zatím není plná zástupnost ve styku s OTE při přístupu do informačního portálu a SOVAK ČR doporučuje zastupitelnost zabezpečit.

Ing. Jiří Koranda,
předseda komise SOVAK ČR pro oblast energií

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.,
člen představenstva SOVAK ČR

Scroll to Top