Povodí Moravy: Kateřina Sedláčková vedoucí úseku generálního ředitele

Generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák jmenoval dosavadní vedoucí právního útvaru Kateřinu Sedláčkovou vedoucí úseku generálního ředitele. „Má dostatek zkušeností a všechny předpoklady ke správnému vedení úseku generálního ředitele, jehož řízením byla doposud pověřena. Přeji ji ve funkci hodně pracovních úspěchů, radost z práce a úspěšný pracovní tým, který jí bude při práci oporou,“ vysvětlil Václav Gargulák.

Kateřina Sedláčková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde získala titul magistra práv. Do podniku Povodí Moravy nastoupila jako právník finančního úseku v roce 2007. Od konce téhož roku zastávala funkci vedoucí majetkoprávního útvaru a v letech 2010–2013 vykonávala funkci vedoucí úseku generálního ředitele, z níž po personální výměně na daném postu odešla a v podniku působila jako vedoucí právního útvaru.

„Ráda bych ve své funkci pokračovala v dořešení již započatých majetkoprávních vypořádání staveb vodních děl, zaměřila se na poskytování metodické pomoci ostatním organizačním jednotkám a dořešila implementaci systému ochrany osobních údajů dle Nařízení EU známé pod zkratkou GDPR,“ informovala Sedláčková. Výběrové řízení na tuto pozici vyhlásilo Povodí Moravy 16. 11. 2017 a zájem o ni projevilo 36 uchazečů.

Scroll to Top