Bažantula, meandrující řeky, Kotvice a soustavy rybníků v jarním Poodří

O jarním putování Poodřím z Polanky nad Odrou kolem rybničních soustav, lužními lesy a podél vodních toků jsme psali zde. Ale chráněná krajinná oblast se táhne dále na jih až k Suchdolu nad Odrou. Výlet z Jistebníku může začít po modré turistické značce, kdy jsme ovšem nuceni jít první kilometr po místní silnici, než u koňské farmy sejdeme do volné krajiny.

Druhou variantou určenou pro odvážnější je vydat se kolem rybníků po vzdálenějším břehu od Jistebníku. Je tedy potřeba přejít po silnici mezi Bezručem a Křivým rybníkem. Cestou po loukách je možné se napojit po zhruba dvou a půl kilometrech od Bezruče znovu na modrou turistickou značku a pokračovat standardně po ní. Při cestě mimo turistické značení, hrozí na jedné straně riziko, že zabloudíme. To je ale možné v době navigací v chytrých telefonech poměrně efektivně eliminovat. Co je ale jednoznačným přínosem, je působivá cesta po loukách, jimiž protékají drobné toky Mlýnky, Křípopy, Bílovky a dalších vodních kanálů. Kdo někdy navštívil východní Polsko, nebo Pobaltí, ví, o čem je řeč. Krajina je některým lokalitám v těchto zemích velmi podobná.

Tak jak tak, alternativní cesta kolem Bezruče, Bažantího rybníku, Starého, Stínového rybníku a Průtočného rybníku a dále přes louky se napojí na modrou turistickou značku v lokalitě Pod hrází poblíž přírodní rezervace Bažantula. Jen je třeba mít v patrnosti, že je někde třeba překonat obvykle drobný tok Bílovky, což může být například během jarního tání, nebo období vydatnějšího dešťů problematičtější.

Přírodní rezervaci Bažantula na ploše více než 36 hektarů tvoří soustava čtyř rybníků, které jsou domovem řady obojživelníků (kuňka ohnivá, rosnička zelená, řada druhů skokanů) a ptáků (bukač, chřástal, rákosník, moták). Rostou tady také ohrožené druhy rostlin (nepukalka vzplývající, plavín štítnatý, kotvice plovoucí, řečanka menší). Modrá turistická značka vede podél rybníků, vydáme se proti proudu Mlýnky. Za rezervací cesta pokračuje podél dalších tří rybníků, z nichž první a největší nese název Velký Bědný rybník. U posledního rybníka se na modrou značku napojuje Naučná stezka Kotvice nesoucí název podle přírodní rezervace, která leží kousek odsud a je klenotem celého Poodří. Vydáme se po ní a dojdeme k zajímavému a romantickému místu s názvem Pasečný most.

Kromě toho, že si na tabuli můžeme přečíst informace o místě, atmosféru lokality dokreslují pečlivě vysázené a udržované smuteční vrby stejně jako vedlejší jezero. Odsud je to jen kilometr k rozcestí u Oderské lávky. Po žluté turistické značce můžeme dojít do Studénky na vlak. Ale bylo by škoda nepokračovat po naučné stezce po břehu Kačáku dál až ke Kotvici (o ní jsme psali zde). Jejímu půvabu a jedinečnosti jsme se věnovali v jiných textech. Ale určitě stojí za to alespoň z vyhlídkového místa na kraji chvíli pozorovat unikátnost místa. Někdy klidného, někdy extrémně hlučného díky tisícům křičících ptáků různých druhů. K železniční stanici ve Studénce je to odsud podél staré vlečky k mostu přes Odru půl kilometru.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top