Roční monitoring vody v přehradě Hracholusky je u konce

Státní podnik Povodí Vltavy provedl od loňského dubna rozsáhlý monitoring vody v přehradě Hracholusky. Zaměřil se také na vodu přitékající ze Mže, potoky a vodní plochy v okolí. Výsledky mají říct, odkud a proč se do Hracholusek dostává fosfor.

Vodní dílo Hracholusky se nachází na hranici okresů Tachov a Plzeň sever. Palčivým problémem je fakt, že přehradu už na začátku letních prázdnin napadají sinice. Za monitoring mapující zdroje znečištění zaplatí kraj asi půl milionu korun. Podle vedoucího projektu Lukáš Vlčka představuje monitoring první etapu studie. „Do konce dubna ho budeme vyhodnocovat, pak budou následovat další fáze. Sestavení jakostního modelu, jeho vyhodnocení, návrh opatření a jejich vyhodnocení,“ vysvětlil Vlček.

Podle krajské radní pro oblast životního prostředí Radky Trylčové sleduje Povodí Vltavy vodu na Hracholuskách dál, ale v menším rozsahu. „My jsme mezitím rozeslali do obcí v okolí přehrady dotazníky, které nám mají pomoci popsat situaci – chceme se dozvědět, jak mají řešenou dešťovou a splaškovou kanalizaci, jestli mají problémy. Věříme, že se nám dotazníků vrátí co nejvíce,“ řekla Trylčová. Výsledky studie teď budou hejtmanství sloužit jako páka při vyjednávání s obcemi, které způsobují přehradě potíže. Kraj je chce motivovat ke stavbě účinnější kanalizace a čistíren odpadních vod.

„Srážková voda se dostává do jednotné kanalizace, aby neproplavila čistírny odpadních vod, odlehčení kanalizace za deště odvádí značnou část znečištěných odpadních vod do potoků,“ vysvětlil už dříve hydrobiolog Jindřich Duras. Hracholusky jsou největším vodním dílem v Plzeňském kraji. „Domníváme se, že může být zajímavým rekreačním místem pro obyvatele kraje i okolí. Má svůj potenciál a naším cílem je ho ještě zlepšit. Nemyslíme ale samozřejmě jen na rekreaci, Hracholusky stále slouží hlavně k zadržování vody a jako protipovodňové opatření. Část vody využívají některé průmyslové podniky,“ uvedla v prosinci Radka Trylčová.

Například Plzeňská teplárenská odebírá vodu z přehrady celý rok. Zásobuje teplem většinu domácnosti v Plzni a má také vlastní čistírnu odpadních vod a chemickou úpravnu vody. „Můžeme z řeky Mže odebrat 4,5 milionu metrů krychlových vody za rok, ale využíváme zhruba polovinu. Kolem půl milionu metrů krychlových do řeky vracíme. Když jsou ale stavy sucha, Povodí Vltavy nám přívod vody omezí,“ sdělil v roce 2017 hlavní ekolog Plzeňské teplárenské Jaroslav Háva.

Scroll to Top