Stav sucha v České republice k 1. dubnu 2018

Od 25. března přecházelo přes Českou republiku více frontálních systémů. Oproti předpokladům však nespadlo očekávané množství srážek. Nejvíce jich bylo v Krkonoších a na Šumavě. Vláhový deficit se v půdě zlepšil na celém území republiky, k nejsušším oblastem patří v současnosti Jihočeský, Olomoucký, Středočeský, sever Jihomoravského a část Moravskoslezského kraje.

Podle monitoringu ČHMÚ se nedostatek vláhy projevuje na výši hladin podzemní vody, ačkoliv se stav zlepšil alespoň v západní části země a v povodí Moravy a Odry. Stále přetrvávají nesezónně nízké průtoky. Bližší informace najdete na portálu intersucho.cz, který sleduje hodnocení sucha od 116 zpravodajů z 53 okresů. Intersucho v zemích střední a jihovýchodní Evropy monitoruje zemědělské sucho z měřitelných dat od Českého hydrometeorologického ústavu a od CzechGlobe. Zároveň do tvorby výrazně vstupují agronomové zemědělských podniků jako zpravodajové z katastrů, na nichž hospodaří.

Scroll to Top