České firmy se zřejmě budou podílet na rozvoji vodárenské sítě v Kolumbii

V březnu se v Praze setkali náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž s ředitelem Národního plánovacího úřadu Kolumbie Luisem Fernandem Mejíou. Úřad v latinskoamerické zemi spravuje investice a vládní plány v environmentální oblasti. K jednání byli přizváni zástupci českých společností, které v Jižní Americe působí a mají zájem se podílet například na modernizaci tamního vodohospodářství.

Na obnově a rozvoji vodárenství ve světě se podílí řada českých společností. Mezi tradiční oblasti, které využívají zkušeností tuzemských expertů, patří například Balkán, Egypt, Blízkých Východ nebo Jižní Amerika. Právě tam je situován i další zájem firem.

Své nabídky a služby, které by se uplatnily v Latinské Americe, konkrétně v Kolumbii, prezentovali Česká geologická služba, Karlova Univerzita, Smíšená obchodí komora Česko-Tichomořská Aliance (ČESTA) a Photon Water Technology. Kolumbijské partnery nejvíce zaujala česká expertíza v oblasti čistění vod s využitím obnovitelných zdrojů energie. Tato koncepce je optimální pro menší komunity v odlehlých částech země. Zásobování vodou patří v Kolumbii v současnosti ke klíčovým tématům.

Zlepšit dodávky vody by chtěla vláda především do území, které ovládaly Revoluční ozbrojené síly Kolumbie, celosvětově známé jako FARC. Guerillu založil v roce 1964 Manuel Marulanda Vélez a z počátku fungovala jako čistě vojenská frakce Kolumbijské komunistické strany, jež chtěla pomocí únosů a vražd zastrašit obyvatelstvo před spolupráci s vládou. Následně začaly síly obchodovat s drogami. V roce 2016 se vládní představitelé dohodli s FARC na příměří.

Foto: Hospodářské noviny 

Scroll to Top