Nepodceňujme kontrolu kvality vody ve studních

Vodohospodáři a laboratorní experti upozorňují na možné změny kvality vody ve studních s ohledem na probíhající klimatické změny. Po jarním tání je na místě vodu ve studních zkontrolovat stejně tak jako po povodních nebo v období sucha. Předejte tak zdravotním komplikacím.

Vodou z veřejných vodovodů je v České republice zásobováno přibližně 90 % lidí, zbylých 10 % se spoléhá na vlastní zdroje, jako jsou veřejné nebo domovní studny. Část lidí také odebírá vodu ze studní v chatových oblastech. Sesterská společnost SmVaK Ostrava, Aqualia infraestructuras inženýring, doporučuje, aby se majitelé studní s příchodem jara zaměřili na kvalitu vody v nich a podrobili je pravidelné údržbě a čištění. Lidé by se neměli uspokojit pocitem dlouhodobě nezávadné vody. Zvlášť děti nebo osoby s vyšší citlivostí mohou postihnout zažívací a střevní potíže, které mají častokrát původ v bakteriích ve vlastních zdrojích.

Aqualia infraestructuras inženýring radí lidem, aby při prvním rozboru zdroje zanalyzovali více ukazatelů a získali tím komplexní přehled o tom, jakou vodu pijí. Dále je na místě se zaměřit na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si účinnost technologického opatření. „Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ informovala před několika týdny vedoucí laboratoří AII Lucie Chlebková.

Scroll to Top