Novoveská úpravna vody projde modernizací

Úpravna vody Nová Ves v Ostravě slouží již 110 let. V minulosti si prošla řadou zatěžkávacích zkoušek. V roce 1997 ji například postihla ničivá povodeň. Dnes zásobuje několik částí Ostravy a připravuje se její rekonstrukce za 500 milionů korun.

 „Autorem nového technického řešení stávající vodárny byl inženýr Ulrich Huber z Liberce. Ten využil své znalosti z analogie a zkušeností z budování obdobných úpraven v zahraničí. Architektonický projekt vypracoval František Fiala, který budovy vodárny navrhnul v kombinaci režného a hrázděného zdiva. Původně byla voda jímána takzvaným násoskovým systémem z desítek studní na prameništi Ostrava-Nová Ves. Ve strojovně byla umístěna odstředivá čerpadla s výtlačnou výškou 17 metrů pro čerpání vody ze sběrné studny na odželezovací stanici a dále pístová čerpadla s dopravní výškou 54 metrů čerpající upravenou vodu nově vybudovaným výtlačným potrubím v délce 7 kilometrů do zemního vodojemu v Muglinově. Odtud byla voda rozváděna do spotřebiště,“ informovala mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací Radka Vanková.

Areál vodáren se během 20. století rozrůstal a ve dvacátých, padesátých a sedmdesátých letech proběhly největší rekonstrukce. V roce 1997 úpravnu zasáhla katastrofální povodeň. Ta způsobila řadu škod také na prameništích Ostrava-Nová Ves a Dubí.

Statutární město Ostrava nyní připravuje rekonstrukci úpravny. Podle náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové bude ještě letos vypsáno výběrové řízení na projektanta stavby. Projekt by mohl být hotový v roce 2020 a samotná rekonstrukce úpravny dokončena o tři roky později. „V rámci rekonstrukce bude instalována dosud v Ostravě nepoužitá technologie úpravy surové vody, takzvaná GAU technologie. Zjednodušeně řečeno bude k filtraci vody docházet přes granulované aktivní uhlí a takto upravená voda bude mít lepší vlastnosti. Celkové investiční náklady na rekonstrukci úpravny jsou odhadovány na zhruba 500 miliónů korun,“ řekla Šebestová.

Vodárna v Ostravě-Nové Vsi zásobuje vodou městské části Moravská Ostrava a Přívoz, Muglinov, část Svinova a část Poruby. „Úpravna je dodnes největší a nejvýznamnější úpravnou vody na území města Ostravy. Její kapacita činí 200 litrů za sekundu, což pro představu znamená naplnění běžné vany za jednu sekundu. Pro zásobování Ostravy je existence úpravny důležitou strategickou rezervou a zároveň pilířem ostravského vodárenství nejen pro případy nenadálých událostí,“ doplnila Radka Vanková.

Scroll to Top