Anatol Pšenička z SmVaK Ostrava pro HN: Nebojme se pochválit naše vodárenství

U příležitosti oslav Světového dne vody přinesly Hospodářské noviny rozhovor s generálním ředitelem Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Anatolem Pšeničkou. Přinášíme ho v plném znění.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jsou největším hráčem na vodárenském trhu v Moravskoslezském kraji. Přímo dodávají pitnou vodu tři čtvrtě milionu lidí v regionu. Pitnou vodu vyrobenou v provozech společnosti ale pijí také lidé v jiných oblastech, kde ji distribuují další vodárenské společnosti. To platí z velké části pro Ostravu, ale také pro část Přerovska (Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou) nebo příhraniční část Polska – především hornické město Jastrzebie- Zdrój. Společnost provozuje také téměř sedmdesát čistíren, odvádí a čistí odpadní vodu pro více než půl milionu lidí. S generálním ředitel Anatolem Pšeničkou jsme hodnotili uplynulý rok a mluvili o plánech pro další období.

Světový den vody je možná dobrá příležitost hodnotit. Jaký byl pro SmVaK Ostrava rok 2017?
Náročný, ale úspěšný. Jsem rád, že jsme dokázali zajistit stabilní dodávky kvalitní pitné vody – mimo jiné jedné z  nejkvalitnějších u nás – všem našim odběratelům a vyhnuly se nám zásadní problémy. To platí i pro odvádění a čištění odpadních vod.
Mohli jsme se proto zaměřit také na další oblasti, kde jsme viděli prostor pro zlepšení a inovace. Musíme se kromě naší hlavní činnosti, která je přísně regulována, poohlížet po oblastech, které dávají ekonomický smysl a je po nich poptávka.
Povedlo se nám zvýšit výnosy ve stavo-montážní činnosti. Jde zjednodušeně řečeno například o budování přípojek a přeložek, vytyčování sítí a opravy vodárenského zařízení běžně přítomného v každém obývaném domě nebo budově sloužící pro podnikání.
Na co jsme se výrazně zaměřili a chceme v tom pokračovat i nadále, je zkvalitňování přístupu k zákazníkům a komunikace s nimi. Vodárenství je velmi konzervativní obor, ale ani jemu se nemůžou vyhnout novinky v oblasti moderních technologií. Zprovoznili jsme proto online aplikaci, jejímž prostřednictvím můžou zákazníci poptávat naše služby. A upřímně nás překvapilo, jak velký zájem vzbudila a jak aktivně lidé projevují o služby v jednotlivých segmentech zájem.

A jaký byl minulý rok pro české vodárenství jako celek?
Myslím, že máme v oboru velký problém, který nemá často oporu ve faktech, ale je v našich hlavách, občas v médiích a v některých proklamacích veřejných činitelů nebo údajných bojovníků za spravedlivější svět.
Často slýcháme, jak je situace ve vodárenství špatná, jak zahraniční koncerny sektor vysávají a nic do něj nevracejí. Realita je ale jiná. Stačí vyjet za hranice nebo přivítat zahraniční hosty u nás. Mám čerstvou zkušenost ze Slovenska a Polska. Když jsem na veřejných fórech mluvil o tom, jak vodárenství u nás funguje, jaké jsou naše výsledky, cíle a parametry fungování, dávali mi moji hostitelé najevo respekt. Považují nás za evropskou špičku. Někdy se neumíme podívat na fakta, porovnat je a objektivně vyhodnotit. Když to uděláme, můžeme se v řadě momentů bez přehnaného sebevědomí pochválit. Máme za co.
Loni jsme provázeli našimi provozy návštěvy ze západní Evropy. Tu někdy chápeme jako vzor, k němuž bychom měli směřovat. Setkali jsme se s velmi příznivým hodnocením toho, jak naše provozy fungují, na jaké jsou technologické úrovni a jak kvalifikovaný je náš personál. Na to jsem byl hrdý.

Jak je to s těmi zahraničními vlastníky a nedostatečnými investicemi?
Nemůžu mluvit za kolegy ze společností vlastněných jinými subjekty, ale za SmVaK Ostrava říkám toto. Ano, pro naše akcionáře vytváříme každoročně zisk. To by nemělo být sprosté slovo, jak to často v souvislosti s vodárenstvím někdo chápe. Není to v rozporu s tím, že odpovědně investujeme do infrastruktury tak, abychom zajistili její fungování do budoucna. Jen letos půjde o investice a opravy za tři čtvrtě miliardy korun.
Takže generujeme zisk našim akcionářům, snažíme se využívat zahraniční know how a působit co nejefektivněji, odpovědně se staráme o infrastrukturu a máme na zřeteli její budoucnost, a především přinášíme odběratelům kvalitní služby za přiměřené ceny. Protože víme, že naši zákazníci jsou na kvalitu služeb velmi citliví. I proto si necháváme pravidelně zpracovávat komplexní průzkum jejich spokojenosti. Ten poslední z loňského podzimu je pro nás v tomto ohledu velmi lichotivý. My ho ale chápeme jako výzvu k ještě kvalitnější a odpovědnější práci.

 

Scroll to Top