Pokračuje revitalizace zdiměřických rybníků

Ze dna zdiměřicých rybníků v Jesenici se odveze dalších zhruba 5500 kubíků usazenin. Revitalizace tří rybníků začala v loňském roce i díky dotaci ve výši 5,5 milionu korun z Operačního programu životního prostředí. Schválilo ji ministerstvo životního prostředí. Modernizace je rozdělena do dvou etap.

Nejméně rok bude trvat oprava Dolního a Návesního rybníka a následně bude zahájena druhá etapa, během které se zrekonstruuje Horní Rybník. Hráze Dolního i Návesního rybníku jsou v nevyhovujícím stavu a jsou zaneseny silnou vrstvou bahna. Rybníky navíc nebyly vypuštěny a vyčištěny od 70. let minulého století. Pod jejich špatný stav se podepsala i nefungující čistírna odpadních vod v Jesenici.

Opravami by měla být navrácena původní vodohospodářské funkce rybniční soustavy a zvýšena retenční schopnost rybníků, což má zlepšit možnost regulace průtoku vody na Jesenickém potoce v době lokálních povodní. V rámci opravy hráze Dolního rybníka se počítá také s rozšířením plochy v okolí vozovky v ulici Hrnčířská v místě stávajícího zúžení silnice. V zimě došlo k celkovému odtěžení sedimentu ze všech tří rybníků. Další práce budou pokračovat od 3. dubna. Jedná se například o opravy výpustních zařízení a bezpečnostních přelivů na hrázích nebo březích. Akce by měla skončit nejpozději v říjnu a práce provede společnost Aqueko za zhruba 6,3 milionu korun.

Foto: SZ Jesenice 

Scroll to Top