Moravskoslezský kraj rozdělí do ochrany životního prostředí 23,35 milionu

Moravskoslezské hejtmanství přispěje na aktivity, které mají pomoci k ochraně životního prostředí v regionu, 23,35 miliony korun. Společně s 13,5 miliony, jež už kraj vyčlenil na ozdravné pobyty předškoláků a žáků prvního stupně základních škol, dá na prevenci a životní prostředí téměř 39 miliónů korun.

Podle náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmily Uvírové kraj tíží dluhy z minulosti v různých oblastech životního prostředí, částečně také sucho. „Ne všechny problémy souvisejí pouze s vysokou hustotou průmyslové činnosti. Region trápí i sucho, naši pozornost si zaslouží také péče o handicapované živočichy. Vkládáme naději i do výchovy zejména mladé generace,“ uvedla Uvírová, která zmínila i místy nedostatečné pokrytí území kanalizační sítí a čistírnami odpadních vod. Jedná se však především o okrajové části měst a obcí, kam není technicky možné nebo ekonomicky efektivní kanalizační síť dovést, nebo postavit čistírnu odpadních vod.

Kraj také nově dotuje aktivity zaměřené na osvětu a vzdělávání mladé generace v oblasti včelařství a zemědělství nebo integrované plánování v oblasti vod, do níž na výstavbu kanalizace, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a vodárenských objektů investoval již 18 milionů korun. Pro rok 2018 Moravskoslezský kraj připravil i dotační program, který podpoří aktivity v obcích související s nakládání se srážkovými a odpadními vodami. „Navržená řešení by měla vést k optimalizaci funkcí vodohospodářské infrastruktury, stabilizaci vodního režimu a podpoře zadržování vody v krajině,“ podotkla v lednu náměstkyně hejtmana.

Scroll to Top