Povodí Labe zprovoznilo aplikace Stavy nádrží a Srážkoměrné stanice

V polovině března spustilo Povodí Labe dvě aplikace – Stavy nádrží a Srážkoměrné stanice, které grafikou i funkčností navazují na aplikaci Stavy a průtoky z roku 2015. Uživatelé mohou sledovat aktuální informace o nádržích pod správou státního podniku. Jedná se o například o výšku hladiny v nádrži, přítok, odtok nebo teplotu vzduchu a u srážkoměrných stanic o vývoj srážkové činnosti a teplot na stanici.

Mezi hlavní výhody aplikace Stavy nádrží patří podle autorů funkce, díky které si uživatel může nastavit upozornění na překročení sledovaných veličin. Zatím jsou obě aplikace dostupné pro zařízení s operačním systémem Android od verze 4.4 a vyšší. Vodohospodáři uvedli, že v současnosti zvažují rozšíření na další operační systémy. Zájemci si je mohou stáhnout prostřednictvím Google Play pod názvem Stavy nádrží a Srážkoměrné stanice. Pro jejich plnou funkčnost je potřeba datového připojení.

Scroll to Top