Votice musí odložit rozšiřování čistírny odpadních vod

Pro Votice na Benešovsku to je největší investiční akce za posledních dvacet let. Město chce zlepšit funkčnost zdejší čistírny odpadních vod. Začátek prací musel být ale odložen kvůli námitce neúspěšného žadatele proti výběru dodavatele. Informoval o tom Benešovský deník.

Stavební práce měly být spuštěny v polovině března, ale začátek pozdržela námitka neúspěšného účastníka výběrového řízení, který podal námitky proti výběru dodavatele. Týkaly se oznámení o výběru zhotovitele, které mělo být špatně vyhotoveno. Podle města ale zazněly informace v jiných protokolech a k věcnému pochybení nedošlo. „V tuto chvíli běží městu lhůta pro vyřízení námitky. Termín výstavby se tak musí posunout. Až vyřídíme námitku, účastník má další lhůtu na případné podání stížnosti na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,” uvedl místostarosta Votic Jan Kučera.

Neúspěšný žadatel si pro sepsání námitky najal právní kancelář a město očekává, že tento krok nebude posledním. Provozovatel čistírny sdělil, že od dubna začnou pracovníci v areálu fungovat v polovičním režimu, aby umožnili intenzifikaci objektu. „Když mluvíme o ekvivalentních obyvatelích, dosavadní čistička stačí pro 5 500. Víme proto, že na čističku se do budoucna mohou připojit jen jednotliví zájemci. V tuto chvíli jednáme asi s pěti, poté ale již napojení nikomu neschválím. Budeme totiž kapacitně na nule,” řekl Petr Voldřich za společnost Compag, která čistírnu provozuje.

Dalším problémem je stáří čistírny, která už pět let přesluhuje, koroze nebo elektrická zařízení, která správci již v řadě případů museli vyměnit. Po komplexní intenzifikaci bude kapacita čistírny navýšena o jednou tolik, ze stávajících 5 500 ekvivalentních obyvatel na 10 000. Po ukončení celkové modernizace se počítá s dalším napojováním obyvatel a provozoven. Náklady na projekt se pohybují kolem 47 milionů korun, což je nakonec o 7 milionů nižší částka než ta, která byla původně vyhlášena.

Votice také dlouhodobě bojovaly se znečištěným zdrojem vody. V listopadu si město zaplatilo analýzu rizik skládky v bývalém malém lomu na Polském vrchu, v jehož blízkosti se dotčený zdroj nachází. Zjistilo se, že je znečištěný vlivem nedaleké nelegální skládky, která měla údajně vzniknout na počátku osmdesátých let. Nacházel se v ní nebezpečný odpad, který nešlo umístit na skládku komunálního odpadu. Obyvatelé však mohou být v klidu. Vrt je více než dva roky mimo provoz.

Ilustrační foto 

 

Scroll to Top