Rapidní úbytek ptactva na Olši

Za posledních deset let se jedná o nejnižší počty ptáků na Olši v Moravskoslezském kraji. Především amatérští ornitologové se 13. a 14. ledna vypravili na 700 míst České republiky sčítat vodní ptáky zimující v České republice. Cílem akce bylo zjistit, jak ptactvo reaguje na změny klimatu a do jaké míry mění své zvyky. Letos se jednalo o 53. ročník.

„Letošní lednové sčítání ptactva na Olši bylo nejslabší za posledních deset let. Na vině byla nadprůměrně teplá zima, během které vodní plochy nezamrzaly, ptáci se tak rozptýlili na různé rybníky či přehrady a na řece se příliš nezdržovali,“ sdělil českotěšínský referent vodního hospodářství a ochrany přírody Daniel Křenek, podle kterého bylo v úseku mezi Třincem a Karvinou napočítáno 2038 kusů ptactva 14 různých druhů. Olše patří k pravidelně sledovaným vodním tokům. Nejhojnější zastoupení letos měla kachna divoká.

„Ze zajímavějších ptačích druhů letos ornitologové pozorovali 11 jedinců nenápadné potápky malé, jen jednu vzácnou slípku zelenonohou nebo ledňáčka říčního,“ uvedl Milan Bronclík z České ornitologické společnosti. Klesly také počty kormoránů velkých a volavek popelavých. Od 1. ledna 2018 hradí opět stát rybářům škody způsobené právě kormoránem. Tento vodní pták, jehož rod se dělí do 40 druhů, například v roce 2015 způsobil podle rybářů škody za 118 milionů korun. Vyplácení náhrad skončilo v dubnu roku 2013, kdy byl kormorán odstraněn ze seznamu zvlášť chráněných živočichů. Nová praxe bude fungovat do roku 2020.

„Rozsáhlým jevem, a to i v rámci Evropy, je posun hranic areálů zimního rozšíření směrem na sever nebo severovýchod,“ řekli v lednu organizátoři sčítání z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Řeka Olše jako jediný z pěti hlavních toků v povodí Odry nepramení na českém státním území, ale na území sousedního Polska. Její pramen v nadmořské výšce okolo 909 metrů nad mořem se nachází v prostoru obce Kamesznica a následně se po 16 kilometrech toku Polskem dostává na území ČR poblíž obce Bukovec.

Scroll to Top