Jablonec podporuje převzetí infrastruktury do českých rukou

Magistrát v Jablonci je pro zajištění provozu a správy vodárenské infrastruktury po odkupu akciového podílu od francouzské Veolie. Transakce by měla být naplánovaná tak, aby neovlivnila cenu vody. Od ledna příštího roku bude vodárenství v Libereckém a Ústeckém kraji fungovat na bázi vlastnického modelu se servisním prvkem.

„Jsem přesvědčený, že převzetím kontroly nad vodárenskou infrastrukturou ve smyslu ekonomickém i provozním činíme správný krok nejen pro vodárenskou společnost, ale hlavně pro koncového spotřebitele,“ řekl primátor Jablonce Petr Beitl. V druhé polovině dubna zasedne v Teplicích valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a měla by rozhodnout o další etapě procesu nazvaného jako Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020.

SVS, kterou vlastní 458 obcí a měst Ústeckého a Libereckého kraje, podepsala loni kupní smlouvu se společností Veolia o odkoupení akcií v Severočeských vodovodech a kanalizacích. Valná hromada Severočeské vodárenské společnosti v červnu odsouhlasila odkup podílu ve výši 50,1 % v Severočeských vodovodech a kanalizacích od koncernu Veolia. Pro transakci hlasovalo 54 % akcionářů, majitelé zhruba třetiny akcií se zdrželi. Podle vedení SVS nebude mít změna ve vlastnictví negativní dopad na kvalitu služeb, výši vodného a stočného nebo objem finančních prostředků, které jsou určeny k obnově vodárenské infrastruktury.

Ilustrační foto 

Scroll to Top