Fryšava se bude bránit u správního soudu

Fryšava na Ždársku musí vrátit patnáctimilionovou dotaci, s čímž souvisí téměř stejné penále. Roční rozpočet obce přitom činí čtyři miliony korun. Aby nespadla do dluhové pasti, brání se u správního soudu a žaluje údajné viníky chyb při stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod, při které měla porušit rozpočtovou kázeň. Loni se Fryšava domohla alespoň snížení pokuty o 490 tisíc.

Sedmičlenné zastupitelstvo už v únoru schválilo podání žaloby u správního soudu, aby oddálilo platnost rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství ve věci první sankce. Podle starosty Michala Němce bude Fryšava čekat na rozhodnutí správního soudu, což může trvat několik let. Při stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod za 50 milionů korun čerpala obec v minulém volebním období dotaci ve výši asi 37,5 milionu korun. Sankci má Fryšava platit za nedodržení cen vodného a stočného v letech 2013 a 2014 podle stanovené finanční analýzy projektu a také za vykázání nezpůsobilých výdajů ve výši zhruba dva miliony.

Dále pak se mělo bývalé vedení provinit tím, že uzavřelo v říjnu 2013 dohodu o změně smlouvy o dílo, čímž se zkrátila délka záruky, což bylo jedno z hodnoticích kritérií při výběrovém řízení. Právě tento bod považují zastupitelé za neplatný a vedení obce chce vymáhat škodu po údajných vinících. Zažalovalo tak bývalého starostu, stavební dozor i firmu, která kanalizaci stavěla. Bývalý starosta Josef Fiala jakékoliv pochybení odmítl a pro MF Dnes sdělil, že byla zakázka provedena správně a plně slouží svému účelu. Dále se bez advokáta nechtěl vyjadřovat.

Pro rok 2018 má obec naplánované výdaje ve výši necelých 4,5 milionu a příjmy jsou o 1,4 milionu vyšší. Fryšava chce letos postavit chodník vedoucí od školy a také opravit nedostatky na kanalizaci, na které je podle zápisu z únorového zastupitelstva 28 vad. Firma, která ji stavěla, údajně opravila pouze dvě z nich a dále s obcí nekomunikuje. Zastupitelé tak chtějí vypsat výběrové řízení na dodělávky a škodu následně na původní firmě vymáhat. Fryšava rovněž dále splácí právě za stavbu kanalizace a čistírny, což bude trvat až do roku 2020.

Scroll to Top