Policie již zná původ látky, kterou vandal vylil do prameniště pitné vody

Policie řeší na Kroměřížsku závažný problém. Neznámý pachatel nalil do dvou vrtů prameniště v Hulíně začátkem března použitý motorový olej. Vodohospodáři útok zjistili při rutinní kontrole areálu a okamžitě čerpání z Hulína zastavili a přepojili jej na náhradní prameniště.

„Po zjištění napadení vrtů bylo okamžitě prameniště odpojeno. Vodou byla úpravna zásobována z jiných vrtů. Následně vlastně byla odčerpána voda sanační firmou a několik tun bylo odvezeno k likvidaci,“ uvedl Igor Hybner ze společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, podle kterého bylo do vody nalito deset až dvacet litrů kapaliny.

V současnosti se čeká na sanaci akumulační nádrže, což znamená, že se musí odčerpat 500 kubíků vody. Hulínské prameniště patří k nejdůležitějším zdrojům pitné vody v oblasti. Místostarosta Hulína Petr Polák řekl, že se dá hovořit o teroristickém činu.

„Vzhledem k tomu, že takové jednání mohlo mít velmi vážné následky spojené se zásobováním pitnou vodou, přičemž se jedná asi o sto tisíc odběratelů, ale také s ohledem na majetkovou újmu, kterou pachatel způsobil naší společnosti, jsme se rozhodli požádat veřejnost o pomoc. Věříme, že člověk, který ohrozil zdraví občanů, nezůstane nepotrestán,“ zdůraznil předseda představenstva a ředitel VaK Ladislav Lejsal. Společnost již vypsala za informace vedoucího k dopadení pachatele třicetitisícovou odměnu. V posledních letech se nejednalo v regionu o první podobný útok.

Scroll to Top