SmVaK Ostrava připravují výstavbu malých vodních elektráren

Nejvýznamnější vodárenská společnost v Moravskoslezském kraji, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, v roce 2017 vyrobily 4,36 GWh elektrické energie. Znamená to 120 % celkové spotřeby příslušných lokalit. Podnik vlastní sedm malých vodních elektráren, z čehož se tři nacházejí v areálech úpraven pitné vody a čtyři u vodojemů. Ještě letos vzniknou další dvě v lokalitě vodojemů Ostravského oblastního vodovodu v Bludovicích a prostoru přečerpávací komory v Bruzovicích. Elektrická energie je díky bioplynu vyráběna také prostřednictvím kogeneračních jednotek v areálech osmi největších čistíren odpadních vod.

„Začali jsme v roce 1993, kdy jsme první malou vodní elektrárnu instalovali u přítoku surové vody z Šancí do úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Prozatím poslední zařízení bylo spuštěno v roce 2014 u přítoku vody z Kružberka do úpravny v Podhradí u Vítkova. Následně jsme vybrali další místa v páteřním výrobním a distribučním systému, kde by tato investice dávala vzhledem k průtoku a spádu vody ekonomický smysl s finanční návratností do pěti let,“ sdělil ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

V souvislosti s potvrzením původních předpokladů již byla zpracována projektová dokumentace a letos začne výstavba malých vodních elektráren v lokalitě vodojemů v Bludovicích u Havířova a v Bruzovicích u Frýdku-Místku. Vodohospodáři počítají, že ostrý provoz bude v obou případech spuštěn v roce 2018. Elektrárna na přítoku surové vody do největší úpravny společnosti v Podhradí v roce 2017 vyrobila celkem 130 % vlastní spotřeby elektrické energie za dané období. V beskydské Nové Vsi pak šlo o více než 70 % a u Úpravny vody Vyšní Lhoty dokonce o 244 %.

SmVaK Ostrava malé vodní elektrárny s nejvyšším výkonem vybudovaly v provozech úpraven vody na přivaděčích surové vody z údolních nádrží a efektivní provoz zajišťuje stálý průtok a dostatek spádu přiváděné vody. „Provoz malých vodních elektráren má ve vybraných provozech ekologický i ekonomický smysl. Energie vyrobená z vody v případě úpraven vody a vodojemů nebo bioplynu u čistíren odpadních vod nemá oproti tepelným elektrárnám negativní dopady na životní prostředí. Šetříme také finanční prostředky, protože nemusí elektřinu nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme,“ sdělil loni generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V roce 2016 společnost přijala normu, díky které prostřednictvím se rozhodla monitorovat vlastní uhlíkovou stopu s cílem ji postupně snižovat. Prostřednictvím normy ČSB ISO 50001společnost také jako druhý vodohospodářský subjekt v zemi monitoruje nakládání s energiemi s ohledem na zvýšení efektivity provozu.

SmVaK Ostrava letos proinvestují stovky milionů korun. Přes půl miliardy korun půjde do obnovy a rozvoje infrastruktury, dalších více než 220 milionů korun do oprav. „V kalkulaci vodného a stočného pro příští rok se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy a oprav vodohospodářské infrastruktury, v nárůstu ceny surové vody odebírané od státní organizace nebo v personální oblasti. Naše politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stočného několik korun pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny,“ uvedl k investicím generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Scroll to Top