SOVAK ČR: Péče o zdroje pitné vody je nejvyšším veřejným zájmem

Se Světovým dnem vody je spjata řada akcí napříč vodárenským sektorem. Veřejnost bude mít možnost navštívit běžně nepřístupné prostory provozů nebo si nechat přezkoumat vzorky vody. Zájemci budou také poučenější o cenné informace o vodě.

„Voda by měla být předmětem nejvyššího veřejného zájmu. Musíme ji chránit a nakládat s ní tak obezřetně, abychom jí mohli my i další generace účelně a efektivně využívat pro naši potřebu jako vodu pitnou i pro přírodu, zemědělství, energetiku a pro další nezbytné účely. I naše děti se budou přece potřebovat napít. Bez vody to totiž nepůjde,“ zdůraznil předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala.

V současnosti se aktualizují Plány rozvoje vodovodů a kanalizací v jednotlivých krajích. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací apeluje na to, aby kraje k těmto dokumentům přistupovaly zodpovědně a vyčlenily také ve svých rozvojových plánech dostatek prostředků k investicím do vodohospodářských sítí, což se podle sdružení v dostatečné míře všude neděje. Potvrdilo to šetření ministerstva zemědělství sledující nákladovost vodohospodářských služeb a tvorbu finančních prostředků na obnovu infrastruktury.

I kvůli tomu podle sdružení obecně síť vodovodů a kanalizací stárne, a zvlášť menší společnosti nejsou schopny generovat dostatek finančních prostředků na jejich obnovu. Sdružení také vidí rezervy České republiky při zadržování vody v krajině, která by mohla podle výpočtů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd zadržet ročně o téměř 2,5 miliardy kubíků vody více, než je toho schopna v současné době.

Scroll to Top