Lidé pijí vodu z Kružberka již 60 let

Výstavba přehrady Kružberk na řece Moravici na Opavsku začala v roce 1948 a jedná se o první údolní nádrž v povodí Odry. Původně voda z Kružberku měla sloužit jen pro průmyslové účely Ostravska, ale následně bylo rozhodnuto, že bude primárním zdrojem pro pitné účely hustě osídleného kraje.

Kružberk slouží především jako zásobárna surové vody pro Úpravnu vody Podhradí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Tuto vodu zhruba milion Moravanů a Slezanů. „I když má vodárenská nádrž Kružberk proti nádržím Šance a Morávka problematičtější povodí s více zatíženými zdroji znečištění, kvalita vody splňuje všechny požadavky, které musí být dodrženy u zdroje pitné vody,” uvedl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Provoz vodního díla denně sleduje hrázný Petr Zich. „V současném období odpouštíme přehradu před jarním táním. Vidíme, že jsme asi metr a půl pod hladinou zásobního prostoru,” řekl Zich. Povodí Odry přehradu v sobotu při příležitosti oslav Světového dne vody zpřístupní veřejnosti.

Zásobní objem je 24,6 milionu kubíků vody. V posledních dvou letech prošla přehrada modernizací zhruba za 80 milionů korun. Opravy začaly v červenci 2015 a původně měly skončit do konce roku 2016. Práce se však oproti předpokladům protáhly. Rekonstrukcí prošla například koruna hráze, nebo návodní líc hráze.

Scroll to Top