Soutěž Pro vodu zná svůj vítězný projekt

V souvislosti s oslavami Světového dne vody ocenila Nadace Partnerství autory nejzajímavějších projektů v soutěži Pro vodu 2018, která byla zaměřena na odpovědné hospodaření s vodou v krajině, obcích a městech či budovách. Z prvenství se raduje Martin Skala s návrhem na odstranění zvýšeného množství arsenu v pitné vodě obcí Vepřová a Malá Losenice na Vysočině. Do soutěže se mohli zapojit kreativci do 30 let z různých oborů. Vyhlašování výsledků a vyhodnocení pěti projektů proběhlo 20. března v Otevřené zahradě v Brně.

„O finanční odměny se letos ucházely tři návrhy zaměřené na čištění pitné či odpadní vody a dvě architektonická řešení veřejných prostranství spojená s vodními prvky,“ uvedla koordinátorka soutěže Miroslava Floriánová z Nadace Partnerství. Vítězný projekt Martina Skaly se zaměřuje na vyřešení kolísavé hodnoty arsenu v pitné vodě dvou obcí z Vysočiny, která v některých obdobích přesáhla limitní hodnoty stanovené vyhláškou. Skala se rozhodl do stávajícího procesu úpravy vody aplikovat adsorpční filtr.

„Nestlé si uvědomuje důležitost ochrany přírodních zdrojů a voda patří k jedněm z nejvzácnějších. Soutěž pro vodu je výjimečná tím, že propojuje teorii s praxí a dává mladým lidem příležitost připravit projekt, který řeší hospodaření s vodou ve skutečné situaci ne pouze modelové,“ sdělila manažerka pro společenskou odpovědnost z Nestlé, která je partnerem soutěže, Martina Šilhánová. Účastníci si každoročně vybírají z několika reálných problematických situací, které přihlásili zadavatelé z řad obcí, škol, organizací a firem a díky tomu mají podklady ve formě katastrálních map, územních studií, z nichž při vypracování svých řešení vycházejí.

„Mezi úspěšné soutěžní projekty v minulých letech patřil například návrh hospodaření s vodou v obci Doubravník, kde se s naší podporou podařilo realizovat odtrubnění úseku potoka. K dalším zajímavým řešením se pak řadí studie nakládání s dešťovou vodou pro pražské středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, chytrá sprcha, komunikační kampaň zaměřená na propagaci spořičů vody, koncepce proměny nábřeží u řeky Svitavy v Brně či biodegradabilní nanovlákenný filtr určený k čištění obtížně odstranitelných látek z odpadních vod,“ doplnila Miroslava Floriánová.

Vítězné projekty soutěže Pro vodu 2018

1. místo (30 tisíc korun) – Odstranění zvýšeného množství arsenu v pitné vodě obcí Vepřová a Malá Losenice (autor: Martin Skala)

2. místo (20 tisíc korun) – Bohdalec/Na Slatinách/Trnkov – rehabilitace území (autor: Dominik Tomáš Petr)

1. místo v kategorii do 20 let (10 tisíc korun) – Odstranění zvýšeného množství arsenu v pitné vodě obcí Vepřová a Malá Losenice (autor: Jakub Sochor)

Scroll to Top