Nový vodovodní řad pro jihovýchodní část Prahy

Radní hlavního města schválili uzavření smlouvy o dílo na vybudování první části vodovodního řadu, který bude určený k zásobování jihovýchodní části Prahy pitnou vodou. Během dvou let vznikne mezi Uhříněvsí a Pitkovicemi téměř dvoukilometrový vodovod za 137,8 milionu korun.

Vodohospodáři vodovod napojí na stávající ocelové potrubí v Uhříněvsi a povede ho nejprve ulicí Ke Křížku a K Dálnici, dále překříží shybkou Pitkovický potok a následně povede štolou pod kruhovým objezdem, za kterým bude úsek ukončen.

Zhotovení vodohospodářské stavby ještě musí ve čtvrtek 22. března schválit zastupitelé. Podle radní Jany Plamínkové sužuje v posledních letech jihovýchodní Prahu kvůli rozsáhlé výstavbě nedostatek vody a nový přivaděč, který bude napojen na vodojem v Jesenici u Prahy, situaci vyřeší.

Scroll to Top